Fermentering og starter-kulturer

En detaljeret forståelse af mikrobiota i vores fødevarer har stor betydning for optimering af fødevarekvalitet, forbedret holdbarhed og fødevaresikkerhed. De økologiske og metaboliske studier, der gennemføres på Institut for Fødevarevidenskab, faciliterer den bevidste brug af mikroorganismer til forbedring af sensoriske egenskaber, design af nye produkter, forbedring af sundhed eller forebyggelse af udvikling af sygdomsfremkaldende bakterier.

Inden for forskningsområdet Fermentering og starterkulturer på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD) fokuserer vi på biodiversitet på bakteriestammeniveau, bio-beskyttelse, mikrobielle interaktioner og optimering af starterkulturer. Vi forsker i fødevarebårne bakterier, gær, skimmelsvampe og bakteriofager (fager), samt deres interaktioner med råvarer, fødevarematricer og forarbejdningsudstyr. Det kræver en detaljeret viden om enzymatisk aktivitet, smagsdannelse og mikrobiel konkurrence i form af positive og negative interaktioner.

Vores forskning har stor betydning for at løse flere globale udfordringer. Fermentering kan ses som en omkostningseffektiv måde at bearbejde fødevarer på, der resulterer i fødevarer med øget næringsværdi, bedre smag og forlænget holdbarhed. Optimerede fermenteringer forebygger tab af råvarer og kan gøre uspiselige råvarer spiselige. Den danske fødevare-, ingrediens-og bioteknologiske sektor fremstiller fremragende produkter, der alle er afhængige af en optimal ydeevne af mikrobielle kulturer. Disse produkter er en vigtig del af Danmarks globale eksport.