Plantebaseret fødevareforskning på KU FOOD

Med en stigende efterspørgsel på proteiner, der forventes at fordobles frem mod 2050, samt den betydelige miljøbelastning fra husdyrhold, der står for 15 % af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser, er et skifte til plantebaserede proteiner påkrævet, hvis vi skal have et bæredygtigt samfund. Forskningen i planter ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD) sigter mod at løse globale fødevareudfordringer og sikre optimal udnyttelse af plantebaserede råvarer og sidestrømme.

Forskningen på KU FOOD sigter mod at skabe praktiske løsninger på samfundets udfordringer samt at øge vores viden om planter til fødevarer – ofte i tæt samarbejde med fødevare- og ingrediensindustrien. Forskningsområdet har en holistisk og tværfaglig tilgang, der giver en molekylær forståelse af, hvordan råvarerne og forarbejdningen påvirker det færdige produkts funktionelle og ernæringsmæssige kvaliteter. Forskningen omfatter dybdegående karakterisering af råvarer, optimering af procesteknologi i forhold til mere bæredygtige processer, herunder udnyttelse af sidestrømme samt forbedring af det færdige produkt med hensyn til funktionel, ernæringsmæssig og sensorisk kvalitet.

De videnskabelige kompetencer omfatter plantefødevarebioteknologi, kemi og forarbejdning, udvinding af råvarer og sidestrømme, fysisk-kemisk karakterisering af råvarer og ingredienser i forhold til fødevarefunktionalitet, aromaudvikling og smagsfrigivelse; bioaktive og anti-ernæringsmæssige fødevarekomponenter samt protein-, lipid- og kulhydratkemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Iben Lykke Petersen Lektor +4535321326 E-mail
Marianne Nissen Lund Professor +4535333547 E-mail
Poul Erik Jensen Professor +4535333340 E-mail

Kontakt

Associate Professor

Professor 
UCPH FOOD section: Food Analytics and
                    Biotechnology