Fødevareforskning og uddannelse for et bæredygtigt samfund

Verden er udfordret på fødevareområdet. Der er brug for mere mad og en bæredygtig produktion. På KU FOOD udfører vi forskning og uddannelse, der er med til at løse de globale udfordringer på fødevareområdet. Vores forskning indgår i udviklingen af nye fødevarer og måder at producere dem på, og vi kombinerer den nyeste forskning med praksis i uddannelsen af de fødevarestuderende. 

Læs mere om ledelsen, sektionerne og kerneaktiviteterne på KU FOOD: