Fødevareforskning og uddannelse for et bæredygtigt samfund

Fødevarebygninger på Københavns Universitets Frederiksberg Campus
Institut for Fødevarevidenskab set fra Rolighedsvej på Københavns Universitets Frederiksberg Campus. Foto: KU FOOD

Verden er udfordret på fødevareområdet. Der er brug for mere mad og en bæredygtig produktion. På KU FOOD udfører vi forskning og uddannelse, der er med til at løse de globale udfordringer på fødevareområdet. Vores forskning indgår i udviklingen af nye fødevarer og måder at producere dem på, og vi kombinerer den nyeste forskning med praksis i uddannelsen af de fødevarestuderende. 

Læs mere om ledelsen, sektionerne og kerneaktiviteterne på KU FOOD: