Kødforskning på Institut for Fødevarevidenskab

På KU FOOD er vi parat til at hjælpe med de udfordringer kødområdet står overfor. Vi forsker inden for en række forskellige områder i relation til kød og benytter os af en lang række ”state-of-the-art” forskningsmetoder, herunder proteomics, metabolomics og Big Data-analyser. Vi råder også over kød-pilotfaciliteter, hvor det er muligt at producere de fleste typer af kødprodukter som fx hakkede og fermenterede pølser, tørrede skinker samt sous vide produkter.

Kød har været en naturlig del af kosten i mere en 1,5 millioner år, og det antages, at mere end 90 % af jordens befolkning spiser kød. Det forventes, at der i takt med den globale økonomiske udvikling vil ske en stigning af kødforbruget på op i mod 40 % på verdensplan fra 2017 til 2035 (Kilde: Rabobank, 2017).

Kød er en meget kompleks råvare, og der er en lang række udfordringer forbundet med produktionen og forarbejdningen af kød. Det gælder fx sikring af den spisemæssige, teknologiske (farve og vandbindingsevne) samt den ernæringsmæssige kvalitet.

Dansk kødindustri står overfor store udfordringer i de kommende år og er nødt til at øge værdien i værdikæden, specielt i den sidste del af kæden, i forarbejdningsleddet, gennem udvikling af nye produkter og ingredienser for forsat at kunne være konkurrencedygtig på det globale marked, hvor Danmark er en af de største aktører. Der er også et øget behov for produktdifferentiering målrettet nye forbrugere – både på det nationale og det globale marked.

Den største udfordring for kødproduktionen er den miljøbelastning, der er forbundet med opdræt af dyr, som er en medvirkende faktor til de globale klimaforandringer. Det er derfor nødvendigt at øge bæredygtigheden signifikant inden for kødproduktion og -forarbejdning.

Strategiske forskningsområder på KU FOOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut for Fødevarevidenskab samarbejder med en lang række virksomheder i kødindustrien: Danish Crown, Dat Schaub, Tican, Tulip, Hilton Food, Danpo, Rose Kylling, Marel, Scanhide, Tub.ex, ISI Food protection, Frontmatec og Rævhede Naturprodukter.

Vi samarbejder desuden med flere institutter ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE: Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi (IFRO), Institut for Plante og Miljøvidenskab (PLEN) og Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SUND, omkring kødforskning.