Institut for Fødevarevidenskab forsker i, hvordan maden påvirker vores sundhed ved hjælp af foodomics

Foodomics er en forskningsdisciplin, der undersøger det samlede indhold i vores fødevarer (foodomet), for at opnå ny viden om, hvordan maden påvirker menneskets sundhed og trivsel. Disciplinen benytter avancerede analytiske omics-platforme til at undersøge fødevarernes sammensætning og deraf følgende ernæringsmæssige egenskaber og indvirkning på sundheden. De nye teknikker giver også et detaljeret billede af fødevarekvaliteten og kan bruges til opklaring af svindel med fødevarer og løsning af andre udfordringer i fødevareproduktionen. 

Selvom foodomics er en ret ny forskningsdisciplin, går udviklingen hurtigt, og forventningerne er høje. Håbet er, at foodomics kan blive et effektivt instrument i bestræbelserne på at opnå en mere bæredygtig fødevareproduktion, udvikling af sunde fødevarer, som er skræddersyet i forhold til den enkeltes sundhedsudfordringer, samt til fødevarerelateret sygdomsforebyggelse. Forskningen forventes derved at få stor indflydelse på den kommende cirkulære økonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske forskningsområder inden for foodomics på Institut for Fødevarevidenskab

Foodomics tværfaglige karakter kræver grundlæggende forskning på mange forskellige områder, herunder adskillige underdiscipliner af kemi (organisk, uorganisk og analytisk kemi), biologi, fysik og matematik. Foodomics-laboratoriet ved  Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet hører til en af verdens førende forskningsgrupper på området, som udvikler, optimerer og implementer nye metodologier og standard-operating-procedures (SOPs) til foodomics-forskningen.

 

 

 

Især udvikler vi nye prøveforberedelsesmetoder (fx metabolit-ekstraktioner til målrettede analyser af enkelte molekyler af interesse, profilering af bestemte molekyleklasser og desuden bredspektrede ikke-målrettede analyser), protokoller til forskellige fødevarer og fødevareprocesrelaterede prøver (fx procesvand, sidestrømme og spild) samt biologiske prøvematricer (fx blod, urin, fæces, muskler og fedtvæv) til screening, idet man bruger analytiske platforme, som fx GC-MS, LC-MS, and NMR. Vi bruger til stadighed tid og ressourcer på at optimere analyseprotokollerne for at opnå den højest mulige reproducerbarhed, sensitivitet og specificitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foodomics-laboratoriet er også et af de førende i verden inden for udvikling, optimering og implementering af multivariate dataanalysealgoritmer som anvendes i foodomics og metabolomics. Vi udfører grundforskning inden for udviklingen af kemometriske algoritmer, der kan rense de komplekse og rå foodomics og metabolomics datasæt for artefakts, signalskift, larm, og signaloverlap. En af disse algoritmer som laver alignment og skiftkorrigerer NMR spektroskopiske data er udviklet i vores laboratorium (the Interval Correlation Optimised Shifting algorithm-icoshift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foodomics-faciliteter

Foodomics-laboratoriet ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet er udstyret med state-of-the art analyseinstrumenter, som tillader både dybtgående og ”high-throughput”analyser. På grund af den komplekse molekylære sammensætning af fødevareprøver skal de analytiske platforme først og fremmest være objektive mod en række forskellige fødevarematricer og molekylære klasser. 

 

 • Tre Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spektrometre (400 MHz, 500 MHz and 600 MHz)
 • Tre Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) instrumenter
 • High Performance Liquid Chromatography-Ultraviolet/Visible Spectroscopy (HPLC-UV/VIS)
 • Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES).
 • Vibrationel spektroskopi herunder infrarød (IR), nærinfrarød (NIR) og Raman spektroskopi.

Disse analytiske platforme er forskellige med hensyn til sensitivitet og selektivitet over for molekylære klasser samt ved deres høje produktionskapacitet, men samlet set har vi en komplet platform, som giver mulighed for holistisk evaluering af molekylære perturbationer i fødevarer og planter.

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spektroskopi facilitet i Foodomics laboratoriet. Tre højfelts NMR-instrumenter, 600, 500 og 400 MHz magneter, er de primære platforme for high-throughput analyse af fødevarer samt bio-væsker og faste prøver. Foto: Bekzod Khakimov

 

 

 1. Profilering af Lipoprotein Particle Distribution i blodprøver ved brug af en standardiseret In Vitro Di-agnostics (IVDr) metode baseret på 600 MHz proton-NMR spektroskopi
 2. Profilering af blod- og urinmetabolomer ved standardiserede In Vitro Diagnostics (IVDr) metoder baseret på 600 MHz proton-NMR spektroskopi
 3. Ikke målrettede ”high-throughput” af GC-TOF-MS baserede metabolomanalyser af blod-, urin- og fækalieprøver
 4. Kortkædet fedtsyre profilering af blod- og fækalieprøver
 5. Galdesyre profilering af blod- og fækalieprøver
 6. Ikke målrettede foodom-analyser af drikkevarer (fx. vin, whisky, øl, juicer) ved anvendelse af GC-TOF-MS, LC-MS og NMR
 7. Ikke-målrettede foodom-analyser of kornsorter ved anvendelse af GC-TOF-MS og NMR
 8. Ikke-målrettede foodom-analyser af frugt, bær, grøntsager og nødder ved anvendelse af GC-TOF-MS og NMR
 9. Ikke-målrettede metabolom-analyser af plantevæv ved anvendelse af GC-TOF-MS and NMR
 10. Metabolitprofilering af udvalgte forbindelsesklasser herunder polyfenoler, triterpenoider, fedtsyrer, aminosyrer og organiske syrer fra plante- og fødevareprøver ved anvendelse af målrettede prøveforberedelser fulgt af GC-TOF-MS, GC-Single Quad-MS og NMR
 11. Rensning af ukendte substanser fra komplekse prøvematricer ved anvendelse af LC-UV/VIS-Automatic Fraction Collector og strukturbestemmelse ved hjælp af massespektrometri og en-og-todimensional NMR spektroskopi
 12. Spektroskopiske hurtigmetoder til måling (kvalitetskontrol) af plante- og fødevareprøver ved anvendelser af vibrations spektroskopiske teknikker herunder infrarød (IR), nærinfrarød (NIR) og Raman.

 

 

Foodomics-laboratoriet er den centrale analytiske facililtet på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet etableret i et tæt samarbejde med alle andre sektioner på KU-FOOD. Det skaffer kvalitative og kvantitive foodomics data samt hjælper forskere med at designe deres studie for at sikre et hensigtsmæssigt eksperimentelt design og analyse af omfattende foodomics-datasæt ved anvendelse af avancerede multivariate dataanalysemetoder. Foodomics-laboratoriet har desuden et tæt samarbejde med forskellige forskergrupper på Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU-PLEN). Laboratoriet spiller en hovedrolle som analyseleverandør til forskellige forskningsprojekter på Københavns Universitet.PLEN, herunder ikke-målrettede foodom/metabolom-analyser, profilering af agroøkonomisk vigtige plantesubstanser (fx saponiner) samt strukturbestemmelse af interessante plantesubstanser. Desuden samarbejder Foodomics-laboratoriet med analytiske medarbejdere ved Metabolomics Platform-sektionen på Copenhagen Plant Science Center (CPSC). Foodomics-laboratoriet har en af de største kapaciteter på KU til at screene foodomer (fx plantebaserede fødevarer, drikkevarer, kød og kødprodukter) og det biologiske systems metabolomer, som fx blod, urin, muskelvæv, fækalierier etc.). Derfor indtager laboratoriet en central rolle i adskillige interventionsstudier udført sammen med forskere fra Institut for Idræt og Ernæring (KU-NEXS) samt med læger og dyrlæger ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (KU-SUND). Studier, som relaterer sig til optimering af fødevare- og foderproduktionsprocesser udføres i almindelighed i samarbejde med den danske og internationale fødevareindustri, fx Arla Foods, Carlsberg, Unilever og Chr. Hansen.

Samarbejder med fødevareindustrien samt andre relaterede industrier, herunder fx biotekindustrien:

Samarbejder med andre universiteter og forskningsinstitutioner                  

…samt mange andre partnere i ind- og udland.