KU FOODs mejeriforskning

Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD) udfører både grundlæggende og anvendt forskning med fokus på mælk og mejeriprodukter, og alle fire sektioner inden for afdelingen er involveret i aktive samarbejder med mejeribranchen.

Værdien af ​​dansk fødevareeksport i 2017 var omkring 119 mia. Kr., hvoraf ca. 18% (19 mia. Kr.) stammer fra eksport af mejeriprodukter. Mælkeproduktionen i Danmark er steget de seneste år og udgør nu 5,5 millioner tons produceret hvert år af godt 3000 mælkeproducenter. Størstedelen af ​​denne mælk (95%) behandles af andelsmejerier, og i øjeblikket er der 54 anlæg i Danmark der fremstiller mejeriprodukter. Mere end 10% af den producerede mælk er økologisk.

Derudover produceres over 10% af verdens fødevareingredienser i Danmark, herunder: protein ingredienser, naturlige farver, specialdesignede bakteriekulturer, enzymer, emulgatorer, stabilisatorer og mange andre typer ingredienser der har det formål at forbedre kvaliteten og holdbarheden af fødevarer. Mange af disse ingredienser finder anvendelse i mejeriprodukter og, en del af disse fremstilles ud fra mælk eller valle, der er et biprodukt fra osteproduktion. Derudover har Danmark en meget veludviklet industri dedikeret til produktionsudstyr og instrumentering til fødevareindustrien, i mange tilfælde med stærkt fokus på mejeribranchen.

Det er således ikke overraskende, at mejeri- og ingrediensindustrien samt udstyrsproducenterne i Danmark kraftigt understøtter den dedikerede uddannelse inden for mejerividenskab og teknologi (en specialisering på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab og teknologi) samt forskning indenfor mejerividenskab. Der er faktisk en meget stærk tradition for dette i Danmark, der går helt tilbage til 1858, da den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) blev grundlagt. KVL fusionerede med Københavns Universitet i 2007.

Forskningsfeltet er bredt og har en tydelig tværfaglig tilgang, der spænder fra en grundlæggende molekylær forståelse af råmaterialer og ingredienser til hvordan fremstillingsprocesserne påvirker slutkvaliteten af de færdige mejeriprodukter. Desuden er instituttet meget aktiv indenfor forskning vedrørende mikrobiologi af mælkesyrebakterier og mejerirelateret fermentering samt implementering af procesanalytisk teknologi til bedre processtyring i mejeribranchen.

Hovedområderne for mejeriforskning på KU FOOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores fokus er primært på brugen af ​​mælkeproteiner som ingredienser i mejeriprodukter. Valleproteiner, dvs. det protein fra mælk, der ikke ender i ost, tilsættes meget ofte til forskellige mejeriprodukter for at opnå bedre vandbindende, emulgering, gelering eller anden funktionalitet. Det er yderst vigtigt at optimere funktionaliteten af ​​disse ingredienser for at forstå, hvordan fremstillingen, f.eks. størrelse og egenskaber af proteinaggregater påvirker deres funktionalitet. Derudover undersøger vi hvordan den efterfølgende forarbejdning til mejeriprodukter påvirker de tilsatte ​​mejeriingrediensers effektivitet.

Forskningen udføres af KU FOOD-sektionen: Ingrediens og Mejeriteknologi. For mere information kontakt Mogens Larsen Andersen.

Aktuel forskning

Bespoke: Afklaring af og kontrol med de interaktioner der forekommer mellem tilsatte protein ingredienser og mælkens øvrige bestanddele under fremstilling  (DTU, SDU, Arla Foods Ingredients, Arla Foods amba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriindustrien producere forskellige pulverprodukter for at sikre en lang og stabil holdbarhed og en ensartet kvalitet til de fødevareproducenter der anvende pulver som råmateriale. Forskning på FOOD inden for dette område omfatter blandt andet ostepulver, der tilsættes som ingrediens for at give smag til forskellige fødevarer, såsom kiks og snacks. I øjeblikket har vi fokus på at forstå ostepulvers funktionalitet (vandbinding, emulgeringsevne) og afklare hvordan forarbejdning og valg af råmaterialer påvirker dette. Derudover forsker vi i pulver for at fremme udviklingen af ​​innovative og bæredygtige processer der kan sikre høj kvalitet. Vi undersøger blandings- og rehydreringsevnen, spraytørring og efterbehandlingsteknologi. Desuden arbejder vi med fremstilling af yoghurtpulver. Tørringsprocessen er ikke effektiv ved fremstilling af yoghurtpulver og opløseligheden er ringe. Forskningen har til formål at opnå en bedre forståelse af årsagerne til disse udfordringer og finde mulige måder at kontrollere eller mindske dem på.

Forskningen udføres af KU FOOD-sektionen: Ingrediens og Mejeriteknologi. For mere information kontakt Lilia Ahrné / Anni Hougaard.

Aktuel forskning

Multifunktionelt ostepulver til clean label fødevarer (Lactosan A/S)

Ostepulver som funktionel ingrediens i komplekse fødevarer (Lactosan A/S)

Effektiv tørring og rekonstituering af yoghurtpulver (GEA Process Engineering A/S, Mejeribrugets Forskningsfond

 

 

 

 

Massive mængder procesvand går til spilde i fødevare- og bioforarbejdningsindustrien og udgør en miljøbelastning. Imidlertid kan dette vand betragtes som en ressource og KU FOOD undersøger hvordan man kan bruge direkte målinger i processen for at etablere overvågnings- og kontrolsystemer til behandling og rensning af vand. Dette kan sikre en bedre produktion og/eller muliggøre besparelser på en bæredygtig måde. For eksempel vil etablering af online kvalitetskontrol af ost eller andre mejeriproduktioner give branchen bedre mulighed for at genbruge vand, hvilket vil medføre store besparelser både økonomisk og miljømæssigt. Automatiseret teknologi vil kunne implementeres for at vise hvordan genanvendt vand påvirker produktkvaliteten og hvordan det kan styres og kontrolleres.

Forskningen udføres af KU FOOD-sektionen: Fødevareanalytisk kemi og bioteknologi. For mere information kontakt Søren Balling Engelsen.

Aktuel forskning

Reward: Genanvendelse af vand i fødevare- og bioprocesindustrien (DTU, DTU, DHI, Arla Foods Ingredients, Novozymes A / S, DSS, Alectia A / S, LiqTech International A / S)

 

 

 

 

Det største del af mælken (over 50%) i Danmark anvendes stadigvæk til produktion af ost. Vores væsentligste forskning på dette område omfatter udbytte, smags- og modningsoptimering af ost. Denne forskning understøttes af moderne faciliteter til ostefremstilling (4 x 200 liter ostekar) i vores forsøgsanlæg, hvor alle de væsentlige ostetyper (Cheddar, Hytteost, Danbo / Gouda, Mozzarella og Emmental) kan produceres. Virkningen af ​​specifikke starterkulturer og koaguleringsmidler (eller andre enzymer) bliver rutinemæssigt undersøgt i vores anlæg, ofte som led i samarbejder med industrien. I de seneste år har der været fokus på udvikling af oste med lavt saltindhold og der er udviklet nye metoder til at beskrive modningen og modningsforløbet i ​​ost. Fejl, der kan opstå under modning, undersøges også i vid udstrækning, med hovedvægt på kontrol med indholdet af biogene aminer (histamin og tyramin).

Forskningen udføres af KU FOOD-sektionen: Food Mikrobiologi and Fermentering. For mere information, kontakt Fergal Rattray.

Aktuel forskning

Flytte grænserne for ostefremstilling og modning til det yderste; minimere risiciene ved brug af biobeskyttende kulturer (Arla Foods, Chr. Hansen A / S, DuPont, CSK, SACCO, DSM).

Det plasmin frie mejeri; anvendelse af kromatografi til at fjerne plasmin aktivitet fra mejeriprodukter (Arla Foods Ingredients)

Mikrobalans: Kontrol med de synergistiske og antagonistiske mikrobielle aktiviteter der skaber den særlige smag i hård ost (Norrmejerier, Sverige)

 

 

 

 

Mælk er en vigtig kilde til kalcium (kalk) i kosten og valle, som er et biprodukt fra osteproduktion, kan anvendes til fremstilling af kalciumholdige ingredienser. KU FOOD udfører forskning for at forbedre biotilgængeligheden af ​​kalcium ved opløsning af svært opløselige kalciumsalte som spontant danner overmættede opløsninger når citrat og andre hydroxycarboxylater, samt delvis hydrolyserede mælkeproteiner, er til stede. Hydroxycarboxylater er naturlige forbindelser der dannes i mælk under fermentering.

Forskningen udføres af KU FOOD-sektionen: Design og Forbrugeradfærd. For mere information kontakt Leif Skibsted.

Aktuel forskning

Kalciumbindende peptider og biotilgængeligheden af kalcium fra mejeriprodukter, ph.d.-projekt

Biotilgængelighed af kalcium fra mad og drikkevarer; betydningen af faseovergange og overmætning, ph.d.-projekt