Ansatte – Københavns Universitet

FOOD > Ansatte

Susanne Knøchel

Susanne Knøchel

Professor

Professor og sektionsleder ved Sektion for Fødevaremikrobiologi.

Primære forskningsområder

 • Fødevare- og vandbårne bakterier, som er vigtige for menneskers sundhed eller for fødevarekvalitet.
 • Mikrobiologi i fødevarer.
 • Forudsigelse af vækst, stressrespons og overlevelse af mikroorganismer.
 • Kryds-resistens fænomener i fødevarebårne bakterier og konsekvenserne heraf i forhold til konservering af fødevarer.
 • Interaktioner mellem starterkulturer og fødevarebårne patogener.
 • Fødevarekonserveringsteknologier, HACCP og risikovurdering.
 • Anvendelse af genomics, proteomics og metabolomics til studier af fysiologiske reaktioner ved konservering.
 • Udviklingen i hygiejne og sanitet i fødevare- og sundhedssektoren.
 • Biofilm og adhæsionsmekanismer.
 • Hygiejne og desinfektion i fødevareproduktion og fødevareservice.
 • Hygiejnisk genbrug af vand.

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Ansvarlig for det internationale MSc kursus “Safety in the Food Chain” ved Købenahvns Universitet.
 • Ansvarlig for udvikling, planlægning administration og undervisning på kurset “Hygiene and Sanitation” (7.5 ECTS)
 • Ansvarlig for udvikling, planlægning administration og undervisning på kurset “Control of Foodborne Microorganisms” (7,5 ECTS)

ID: 4224111