Gastronomisk forskning og Innovation på Institut for Fødevarevidenskab

Danmark har en succesfuld fødevareindustri, og gennem de seneste 15 år har vi også opnået en særlig position inden for gastronomien. På Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD) ved Københavns Universitet bidrager vi til at vedligeholde og udvikle både gastronomien og fødevareindustrien ved at forske i fødevarer og bæredygtig forarbejdning, der kan optimere madens kulinariske og sensoriske egenskaber.

Vi har viden og forskningskompetencer inden for en bred palet af traditionelle og moderne metoder til at forarbejde fødevarer i både stor og lille skala. Med afsæt i gastronomien og fødevarevidenskaben er det vores mål at skabe nye velsmagende fødevarer samt forarbejdningsmetoder, der løser udfordringer for såvel samfundet som fødevaresystemet – fra småskalaproducenter, over restaurations- og cateringbrancherne, til storskala industriproduktion. Vi tager med andre ord afsæt i gastronomien for at udvikle hele fødevaresystemet i en bæredygtig retning med velsmagen som det våben, der skal sikre udbredelse til flest mulige.