Karsten Olsen

Karsten Olsen

Lektor

Lektor på sektion for Fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab med mere end 20 års erfaring med forskning og uddannelse i fødevarekemi og –fysik i relation til forarbejdning og opbevaring af fødevarer. Forståelse af reaktionskinetik og termodynamik af enzymkatalyserede processer i fødevarer og modelsystemer ved anvendelse af enzymassays, spektroskopiske eller kromatografiske teknikker. Erfaring med anvendelse af højtryksteknologi til modificering af makromolekylers rumlige struktur og efterfølgende karakterisering af proteindenaturering ved hjælp af differentialskanningskalorimetri (DSC). 

Primære forskningsområder

  • Reaktionskinetik og termodynamik af fødevareenzymer.
  • Spektroskopiteknikker til undersøgelse af strukturelle egenskaber og reaktioner i proteiner, herunder absorption og fluorescens spektroskopi under højt hydrostatisk tryk.
  • Separationsteknikker i proteinkemi, herunder forskellige kromatografiske metoder.
  • Karakterisering af proteindenaturering ved differentiel scanningskalorimetri.
  • Enzymatisk ekstraktion af fødevarer hydrokolloider ved tryk tuning af reaktionsbetingelser

Undervisnings- og vejledningsområder

ID: 4240660