2. juli 2020

Stærk forskningsgruppe i plantebaserede fødevarer

Annas kommentar

Foråret og forsommeren blev en blandet tid på Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD). COVID-19 var en udfordring, men vi har også oplevet masser af positiv fremgang, og blandt andet står vi nu med en meget stærk forskningsgruppe i fremtidens plantebaserede fødevarer.

Anna Haldrup, Institutleder ved KU FOOD
Institutleder på KU FOOD, Anna Haldrup

Som de fleste andre steder har vi også på KU FOOD været udfordret af COVID-19 lockdown af vores forskning og undervisning, og lige nu glæder vi os over, at tingene er ved at normalisere sig: laboratorierne er igen åbne for forskere og specialestuderende, og både det videnskabelige og det teknisk-administrative personale er vendt tilbage til campus – naturligvis under de nye forhold med afstand, afspritning og omsorg for hinandens helbred. Vi mangler dog stadig en normal undervisningssituation, hvor de studerende vender tilbage og fylder bygningerne med liv, idérigdom og videbegær. Mange forskergrupper har været og er stadig i nogen grad udfordret af situationen, og vores personale og de studerende har gjort en meget stor indsats for at planlægge, henholdsvis tilpasse sig laboratoriearbejde med begrænsninger samt omlægning af al undervisning og eksaminer. Coronakrisen har vist, at vi som universitet og institut i stand til at manøvrere endog meget hurtigt, når der er brug for det.

Fokus på planter

I dette nyhedsbrev kan du læse en artikel om, hvordan vores forskere i samarbejde med tre virksomheder er ved at udvikle en metode til at dyrke en bæredygtig ingrediens af østershatte samt plantebaserede reststrømme fra fødevareindustrien. Samarbejdet er et godt eksempel på, at fødevareindustrien og fødevareforskere sammen kan gøre en stor forskel, når det drejer sig om at skabe et cirkulært og bæredygtigt fødevaresystem. Denne type samarbejde har vi heldigvis allerede mange af, og vi indgår gerne i endnu flere. 

I skrivende stund er vi i gang med at ansætte en ny lektor i plantebaseret bioteknologi og -processering – det seneste skud på stammen i en efterhånden rigtig stærk forskningsgruppe i bæredygtige, plantebaserede fødevarer. I forvejen har vi blandt andre professor i plantebaseret fødevarebiokemi Poul Erik Jensen, der via dette nyhedsbrev kan opleves i den digitale masterclass ”De bedste danske planteproteiner” arrangeret af Danish Food Innovation. Se artiklen ”Status over planteproteinforskningen på KU FOOD”, hvorfra man også kan downloade en ny rapport om emnet.

Hertil kommer, at vi har ansat en ny professor i mejeriprodukter og teknologi fra Nottingham University, Serafim Bakalis, der tilsvarende har fokus på bæredygtig produktion. I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvordan Serafim bl.a. vil udforske mulighederne for at kombinere mælk og planter i nye, velsmagende fødevarer.

Velsmag kan udbrede grøn mad

At fødevarer netop skal være velsmagende, hvis vi som forbrugere skal ændre spisevaner i en mere plantebaseret retning, vidner KU FOOD-professor Ole G. Mouritsen og kokken Klavs Styrbæks nye bog ”Grønt” om. Bogen har fokus på at få grønsager til at smage vidunderligt, så man får lyst til at spise dem, uanset den politiske dagsorden.

Forbrugernes opfattelse af nye, bæredygtige fødevaretyper er overordentlig vigtig, hvis forskningen skal slå bredt igennem i befolkningen og skabe et fødevaresystem med fokus på en kombination af råvarer, der både ernæringsmæssigt er sund, velsmagende og bæredygtig. Derfor er der også tætte samarbejder mellem bl.a. plante proces-forskerne på KU FOOD og instituttets Future Consumer Lab, der arbejder med forbrugernes opfattelse af fødevarer via sensorisk videnskab og forbrugervidenskab. Det ene skal gå hånd i hånd med det andet for at sikre gennemslagskraften og dermed samfundsværdien. Læs artiklen fra Future Consumer Lab om hvordan Virtual Reality kan få os til at opfatte en drik sødere, end den egentlig er, afhængigt af omgivelserne. Det understreger, at vi som forbrugere i høj grad er påvirkelige af de omstændigheder, der omgiver maden, og at mad og måltidssituationer, som er designet til sanserne, måske kan hjælpe os til at spise mere hensigtsmæssigt.

Nye og nuværende partnere i fødevareindustrien viser stor interesse for den plantebaserede forskning, hvilket er endnu et succeskriterium, når vi skal opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det tegner godt for fremtiden, der kræver rigtig meget af os alle – ikke mindst i forhold til at bygge på vores eksisterende viden og indgå i samarbejder på tværs af fagområder, brancher, organisationer og samfund.

Se KU FOOD's nyhedsbrev, juli 2020

God læselyst!

Anna Haldrup 

 

 

 

 

Emner