18. august 2020

Danske og amerikanske forskere vil undersøge tarmens respons på nyt calcium-produkt, der skal styrke knoglerne

Fødevareforskning

Et nyt forskningsprojekt, RENEW, skal undersøge, om man kan øge kvinders knoglestyrke ved hjælp af et nyt calcium-produkt, der udvikles i projektet, og dermed bl.a. forebygge knogleskørhed. Danske og amerikanske forskere vil i denne forbindelse undersøge, hvordan produktet påvirker kvindernes tarmmikrobiom, og om ændringer i tarmmikrobiomets sammensætning og aktivitet øger optaget af calcium.

Professor Dennis Sandris Nielsen i laboratorium på KU FOOD
Professor Dennis Sandris Nielsen i laboratorium på KU FOOD. Foto Ty Stange

Det anslås at mere end 20 % af kvinder i alderen 50-84 år lider af knogleskørhed i større eller mindre grad. Det nyudviklede produkt vil bidrage til at reducere antallet af knoglebrud med deraf følgende sygedage, indlæggelser og nedsat livskvalitet.

Udgangspunktet for forskningsprojektet er et 12-måneders interventionsstudie af 400 kvinder i overgangsalderen, der undersøges for, hvordan de optager mælkecalcium, samt hvordan deres knogler evt. styrkes ved indtagelse af et nyudviklet calcium-produkt.

Produktet er baseret på en sidestrøm fra valleproduktionen hos Arla Foods Ingredients (AFI), såkaldt valle-permeat, der indeholder meget calcium. 

Få flere nyheder om fødevareforskning og -uddannelse ved at tilmelde dig KU FOOD's nyhedsbrev, som udkommer 4 gange om året

Kvinderne vil blive bedt om at give afføringsprøver i forbindelse med studiet, så forskere fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD) sammen med forskere fra USDA Western Human Nutrition Center i USA kan bestemme tarmmikrobiomets sammensætning vha. af såkaldt metagenom-sekventering i forskellige faser af studiet.

Substrat skal styrke tyktarmen

Det nyudviklede produkt, der udvikles af AFI, kombinerer valle-permeat, som er en god calcium-kilde, med kostfibre, der stimulerer tarmmikrobiomets aktivitet.

”Det interessante er, at præbiotikaet som indtages af kvinderne sammen med calcium-kilden havner i tyktarmen, hvor det bliver spist af bakterier og omdannet til kortkædede fedsyrer, som vil sænke tyktarmens pH-værdi. Dette vil lette optagelsen af calciummet. Det fungerer fint i teorien, og via interventionsstudiet får vi nu at se, om det også fungerer i praksis,” siger professor MSO Dennis Sandris Nielsen fra KU FOOD.

Interventionsstudiet ledes af Institut for Idræt og Ernæring og foregår i samarbejde med Sjællands Universitetshospital.

Når studiet er gennemført skal forskerne fra KU FOOD sammen med de amerikanske forskere ved hjælp af DNA-sekventering undersøge, hvordan det nyudviklede produkt har påvirket tarmmikrobiomet hos kvinderne, og hvordan det spiller sammen med calcium-optaget.

”Udover at lette optagelsen af calciummet, ændrer kosttilskuddet også på sammensætningen af bakterierne i tarmmikrobiomet, og det er bl.a. disse ændringer, vi skal undersøge ved at karakterisere de mikroorganismer, der er i kvindernes tarmmikrobiom før og efter interventionen. Vi regner med, at produktet generelt vil påvirke sammensætningen af tarmmikrobiomet positivt, og dermed påvirke deltagerne positivt.” siger Dennis Sandris Nielsen. 

Læs om RENEW hos Innovationsfonden. 

Læs også om RENEW på Institut for Idræt og Ernærings hjemmeside.

Emner