KU FOOD's nyhedsbrev - tilmelding

Foto af KU FOOD's bygning på Rolighedsvej 26 på Frederiksberg

KU FOOD's nyhedsbrev udkommer 6-8 gange årligt og vil holde dig orienteret om ny fødevarevidenskabelig forskning, nye forskningssamarbejder i fødevarebranchen samt nyt om fødevareuddannelserne. Vi har brug for en mere bæredygtig fødevareproduktion, og du vil bl.a. kunne læse om forskning og uddannelse, der er med til at løse de globale udfordringer på fødevareområdet.

Tilmelding til KU FOODs Nyhedsbrev