16. november 2020

Virtuel verden muliggør samspisning

Eldorado

Dagbøger, fotografier og interviews afdækker, at de sociale faktorer i forhold til måltider er altafgørende for de ældre. Nyudviklede virtuelle miljøer kan gøre det muligt at bryde isolationen hos den hjemmeboende ældre.

Ældre dame spiser mad
Temafoto

Af specialkonsulent ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet Rikke Pape Thomsen

”Det er ikke en positiv oplevelse at sidde alene og spise en masse mad. Det er langt mere motiverende at tilberede maden og spise den, hvis du får gæster på besøg”.
”Jeg spiser alene. Tænder stearinlys og dækker et fint bord, hvor jeg føler mig tilpas. Jeg går ikke rundt med mad i hånden, selvom det bare er smørrebrød.”

Forskere fra Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet og Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet har udført en række observationer hos 23 hjemmeboende ældre omkring deres måltidsvaner. Det er der kommet en relativt omfattende datamængde ud af bestående af dagbøger, deltagernes egne fotos af mad og madoplevelser, samt dybdegående interviews.

Få flere nyheder om fødevareforskning og -uddannelse ved at tilmelde dig KU FOOD's nyhedsbrev, som udkommer 4 gange om året

Lektor Thomas Bjørner fortæller, ”Vi har fået værdifuld information om, hvad der sker hjemme hos den ældre omkring måltidet. Et område, der ikke er så let at belyse, da det kan være svært at komme ind i folks hjem og observere.” 

”Vi har benyttet en bikube-model og data viser med al tydelighed, at de sociale faktorer er de mest betydningsfulde.”

Den sociale faktor er vigtigst


Det sociale måltid kan foregå sammen med familie og venner, men også ved fælles spisearrangementer med naboer, i foreninger eller kirken. Modellen viser samtidig, at der er stor variation i livretter og præferencer, som dog også skal ses i sammenhæng med indkøbsmuligheder, økonomi og helbred.

Det store datasæt har givet forskerne mulighed for at få svar på, hvad der giver de ældre glæde i deres hverdag.

”Selskab, børn, børnebørn og situationer såsom dans, fester og billard, nævner de ældre som elementer i hverdagen, som gør dem glade. Altså er de sociale faktorer igen helt centrale og vigtige. Ordet ´kaffe´ optræder interessant nok også hyppigt, og kan være et udtryk for, at det ofte indtages i en social sammenhæng,” forklarer Thomas Bjørner.

Virtuelle verdener til samspisning

Med afsæt i data, der tydeligt peger på den sociale faktor, som altafgørende, har forskerne ønsket at udvikle en teknologi, der bringer de ældre sammen. En ide omkring en ”social meeting app”, som skulle motivere det fysiske møde, var et af de første bud. Men det viste sig hurtigt, at den ikke ville få flyvehøjde, da en del hjemmeboende ældre er gangbesværede, måske med rollator, og finder det grænseoverskridende at forlade hjemmet.

”Vi blev ret hurtigt sporet ind på konceptet: at spise sammen - hver for sig. Og denne samspisning skulle ske i en virtuel verden. En verden skabt gennem en mixed reality IT-platform, hvor den ældre gennem en såkaldt HMD-brille træder ind i et virtuelt miljø.”

Inden forskerne gik i gang med at designe den virtuelle verden og udvikle prototypen på brillen, adspurgte de eksperter, som har deres dagligdag tæt på de ældre omkring ideen. Og den blev modtaget overordentligt positivt. Faktisk blev der nærmest udtryk bekymring for, at de ældre, ville blive så glade for den virtuelle verden, at de ville vælge den, frem for den fysiske.

Prototyper bliver testet og forbedret

I samarbejde med blandet andet Det Gode Køkken i Holstebro Kommune har en mindre gruppe ældre evalueret prototypen, hvor der blev lavet forsøg med to virtuelle verdener. Et indendørs køkkenmiljø og et udendørs parkmiljø. Næsten alle deltagerne fandt deres virtuelle spisemiljø ´hyggeligt´, men kritiserede realismen og farvevalget.

”Andre senere tests har også peget på individuelle præferencer. En ældre fra Vestkysten har ønsket udsigt til vand, mens andre har nydt at sidde og spise i en fin herskabelig lejlighed på Frederiksberg,” siger Thomas Bjørner.

Det har ikke givet vanskeligheder for testpersonerne at bruge brillen og indtage maden samtidig.  De forskellige kager, æblerne og juicen, som blev serveret, har fint fundet munden.

Han tilføjer, at ”alle vores testpersoner har taget utrolig positivt imod teknologien. Og vi kan tilmed se, at de virtuelle miljøer motiverer til nogle rigtig fine samtaler. De ældre hygger sig.”

Fremtidens måltider kan altså ske, hvor de ældre sidder vidt forskellige steder, men alligevel sidder ved samme bord, i lige det miljø de måtte ønske. De ældre får med andre ord mulighed for: at spise sammen hver for sig.

Bikubemodel over hovedfaktorerne for madoplevelser
HOVEDFAKTORER FOR MADOPLEVELSER. Bikubemodellen giver et overblik over de forskellige faktorer, der indgår i en god madoplevelse. Jo tykkere kuben er indtegnet, desto større vægt har den pågældende kube. Kilde: Thomas Bjørner

Emner