15. april 2020

Studenter-startup vil tilbyde mikrobryggerierne billig high-end kvalitetskontrol

Startup

Startup-virksomheden BIRanalyzers (nu Zymoscope, red. marts 2021) er ved at skabe et nyt system for kvalitetskontrol af øl, som er både billigt og pålideligt, og som dermed har potentiale til at gøre især mikrobryggeriernes produktion mere stabil samt mindske spildet. For at nå målet samarbejder virksomheden med en række hjælpere, herunder Gastro Science Lab og forskningsbryggeriet på KU FOOD, DTU Skylab samt SCIENCE Innovation Hub.

Foto af Biranalyzer instrumentet

Mads Andersen og Jens Ringsholm ved deres kalibrerings test setup på KU FOOD på Københavns Universitets Frederiksberg Campus.

De etablerede større bryggerier bruger high-end måleinstrumenter til at tjekke kvaliteten af deres øl, der typisk koster et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner. Startup-virksomheden BIRanalyzers (nu Zymoscope, red. marts 2021) har endnu ikke sat en fast pris på deres innovative og snart færdigudviklede målesystem, men satser på det kommer til at koste 80-90 % mindre. Dermed vil de ca. 10.000 mikrobryggerier i Europa få en reel mulighed for at investere i en kvalitetskontrol, der vil matche de store bryggeriers systemer. Det er målet.

”Vores drøm er, at være de første til at demokratisere kvalitetskontrol i fødevareindustrien. Med det mener jeg, at vi ønsker at gøre high-end kvalitetskontrol-instrumenter tilgængelige for både store og små virksomheder og dermed hjælpe især de små virksomheder til at opnå den højeste kvalitet af deres produkter og samtidigt minimere spild,” siger Mads Andersen, der er medstifter og teknologichef i BIRanalyzers.

Københavns Universitet får startups til at accelerere

En af universitetets opgaver er at koble forskning og udstyr til erhvervslivet, så ressourcerne omsættes til virksomheder, processer og produkter, der kan skabe værdi for samfundet. Det er der især en historisk tradition for indenfor fødevareforskningen i Danmark, og det er til stadighed et mål for KU FOOD.

”En god idé kan være starten på et nyt erhvervseventyr, men den vil typisk være skrøbelig i forhold til overlevelse og kan meget let drukne i en uoverskuelig række af opgaver. Både ideen og ophavspersonerne skal jo gennem transformationen til reel startup med fx udvikling af prototyper, tests, forretningsplaner, et enormt tidsforbrug og kapitaltilførsel,” siger institutleder ved KU FOOD, Anna Haldrup.

”Vi udvikler et ret avanceret produkt, og udover den viden forskerne og Gastro Science Lab har, giver KU FOOD adgang til nogle meget dyre testfaciliteter, som vi ellers aldrig ville have råd til at benytte. Dermed er det et fuldstændig afgørende samarbejde for os”

Derfor tilbyder KU FOOD, at startups i fødevaresystemet kan få kontakt til forskere og faciliteter, der kan understøtte udviklingen af deres virksomheder, og BIRanalyzers har netop testet en kalibreringsmodel til virksomhedens nye målesystem ved hjælp af KU FOOD’s forskningsbryggeri på Københavns Universitets Frederiksberg Campus.

”Allerede før vi blev en del af KU FOOD havde vi mødt professor i kemisk og fysisk stabilitet i fødevarer og drikkevarer Mogens Larsen Andersen, som var meget inspirerende og bekræftede os i, at vores idé kunne komme til at virke. Det var en stor støtte, og senere har vi mødt lederen af KU FOOD’s Gastro Science Lab, Rikke Pape Thomsen, der i samarbejde med SCIENCE Innovation Hub inviterer Studenter-startups til at sparre med hinanden og bruge de faciliteter, KU FOOD råder over. Samtidig fik vi et klippekort, som kan bruges til sparring med professorer og lektorer på FOOD, og det har skabt en enorm værdi for os,” siger Mads Andersen.

Kalibrering af målesystemet testes i forskningsbryggeriet

Målesystemet, som BIRanalyzers har udviklet, består af to setups: Instrumentet ”At-tank”, der tager stikprøver af fermenteringsprocessen i øllet, hvilket allerede er en tilgængelig løsning for bryggerne, samt det nye innovative instrument ”In-tank”, som kontinuerligt foretager målinger af, hvordan fermenteringsprocessen i øllen udvikler sig via en kombination af sensorer. De to setups udgør til sammen det nye instrument fra BIRanalyzers ”AtIn Solutions”. Måleresultaterne vises i en app, så bryggeren kan få et hurtigt overblik på telefon, tablet eller computer. Instrumenterne måler en række øl-parametre, som mikrobryggerne typisk gerne vil kende: CO2-indhold, Specific Gravity (SG), som er et mål for indholdet af forgærbare kulhydrater, samt alkoholprocenten.

”Vores sensorteknologi kommer ikke til at virke, hvis vores kalibreringsmodel ikke virker. Det er kalibreringsmodellen, vi foreløbig har testet på KU FOOD, og det er den, der kommer til at betyde, at vi vil kunne tilbyde ligeså gode målinger som de bedste high-end instrumenter – hvis ikke bedre. Samtidig kræver korrekt anvendelse af de dyre løsninger en god mængde teknisk forståelse og oplæring, mens vores system bliver meget simpelt at anvende via vores app uden behov for særlige oplæring og tekniske skills,” fortæller Mads Andersen.

Ved at kende de kvalitetsparametre BIRanalyzers tilbyder måling af, vil mikrobryggerne blive bedre til at styre og optimere produktionen.

”Der er også en spild-faktor i det her. Ølbrygning er stadig lidt af en ”Black Box”, hvor man håber på det bedste og stoler på sit håndværk. Derfor forekommer der også spild, men ved at måle på de her parametre, får man mere kontrol og forståelse for, hvad der sker, hvorfor de mængder øl, man må kassere også vil mindskes,” siger Mads Andersen.

BIRanalyzers blev introduceret til KU FOOD for fem måneder siden og nåede at bruge forskningsbryggeriet i 3-4 uger, inden corona-situationen lukkede ned for deres tests.

”Vi udvikler et ret avanceret produkt, og udover den viden forskerne og Gastro Science Lab har, giver KU FOOD adgang til nogle meget dyre testfaciliteter, som vi ellers aldrig ville have råd til at benytte. Dermed er det et fuldstændigt afgørende samarbejde for os. Det har været en kæmpe fornøjelse, hvor vi har nået at udvikle vores første udkast til en kalibreringsmodel, som er langt bedre, end vi havde forestillet os. Det betyder, at vi er rigtig tæt på målet, som er at være på højde med de allerdyreste instrumenter, som findes på markedet i dag,” siger Mads Andersen.

BIRanalyzers udvikler deres prototyper på værksteder i DTU’s Skylab, mens de altså testes på KU FOOD.

”Vi har nu fået vished for, hvad vi skal gøre og skal derfor tilbage i Skylabs værksteder og videreudvikle på vores prototype. Dermed kan vi så opnå den nøjagtighed, vi har sat som mål, og tilbage står derefter at gøre det superlet for bryggerne at bruge,” siger Mads Andersen.

Planen var, at systemet skulle testes hos en række mikrobryggere i april, og produktet lanceres i oktober, men den plan er udskudt noget på grund af den nuværende situation, hvor faren for COVID-19 har lukket mange faciliteter ned.

Holdet bag BIRanalyzers

Mads Andersen, som er BIRanalyzers teknologichef (CTO), mødte vennen Petros Venetopoulos på et innovationskursus på Københavns Universitet, og Petros var den første, han kontaktede, da han via venner fra mikrobryggeriet Flying Couch Brewery blev opmærksom på de problemer med måling af vigtige øl-parametre i forhold til kvalitet og optimering af produktionen, som BIRanalyzers vil løse. Siden er der kommet 4 andre ejere til, så virksomheden i alt tæller 6 ejere, der tilsammen repræsenterer de kvalifikationer, virksomheden har brug for i opstartsfasen.

Ejerne af BIRanalyzers, fra venstre: Bjørn Larsen, Jens Ringsholm, Petros Venetopoulos, Mads Andersen, Johan Schmidt, Bartosz Gaik.

 

Emner