Anni Bygvrå Hougaard

Anni Bygvrå Hougaard

Lektor

Min forskning beskæftiger sig primært med mejeriprodukter og forholdet mellem komposition, forarbejdning, produktegenskaber og funktionalitet. Hovedformålet med min forskning er derfor at bidrage til en bedre forståelse af, hvordan visse produktegenskaber og funktionalitet kan opnås, hvilket kan føre til udviklingen af nye forarbejdningsmetoder for sikre produkter med høj funktionel og ernæringsmæssig kvalitet.

Emner

 • Emulsionsstabilisering og stabilitet
 • Funktionalitet i ost (proteinnedbrydning under modning og smeltning)
 • Reologi og teksturanalyse
 • Koaguleringsegenskaber i mælk (osteløbe og syre)
 • Virkningerne af ændringer i procesparametre

Aktuel forskning

“Brug af ostes naturlige smelteevne og emulsionspotentiale som erstatning for tilsætningsstoffer” finansieret gennem Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP).

Projektets formål er, at gøre det nemmere at fjerne emulgerende salte i smeltet ost emulsioner beregnet til spraytørring til ostepulver ved at forstå de faktorer, der styrer ostens smeltegrad og stabilitet af emulsioner baseret på smeltet ost.

Projektet er udført i tæt samarbejde med ostepulver producenten Lactosan A / S.

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Koordinator/kursusansvarlig for mejeripraktikken (2014 – nu)
 • Kursusansvarlig for “Dairy Processes and Equipment” (2015 – nu)
 • Forelæser ved “Råvarekvalitet” (2008 – 2009, 2015 – nu)
 • Forelæser ved “Dairy Processes and Equipment” (2007 – 2009, 2012 – nu)
 • Vejleder for kandidat og bachelor studerende (2010 – present)
 • Koordinator ved laboratorieeksperimenter for danske gymnasiestuderende (Studieretningsprojekt (SRP), 2010 – 2011)

ID: 4229594