12. november 2015

FOOD arbejder for dannelsen af en europæisk innovationsalliance

fødevaresamarbejde

Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, SCIENCE, er med i konsortiet ”FoodNexus” (tidligere Foodbest), der lige nu er ved at udforme en ansøgning om at få status som en europæisk innovationsalliance (et såkaldt food-KIC). Samarbejdet skal koble den private og offentlige sektor på fødevareområdet i Europa, så der skabes mere innovation, flere jobs og bedre uddannelse. Målet er at sikre, at fødevaresektorens konkurrencedygtighed øges på både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige betingelser.

FOOD er med i FoodNexus’ nordiske gren, som er et af fem europæiske centre i konsortiet, der vil ansøge om et trecifret millionbeløb, som den kommende innovationsalliance tildeles af EU-organet EIT (se boksen) over en syvårig periode. Midlerne tildeles det samlede FoodNexus, hvis food-KIC’et vindes, men arbejdet foregår lokalt i de fem Co-Location Centre, der fungerer som innovationsalliancens maskinrum for konkrete projekter og aktiviteter.

Sekretariatschef for FoodNexus' nordiske gren, Jenny Bergsten

”At være med i denne innovationsalliance mellem nordiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner betyder, man arbejder for at blive en del af et større europæisk samarbejde, der skal udvikle innovation, entreprenørskab og uddannelse. Vi skal have flere entreprenante personer i fødevaresystemet,” siger sekretariatschef for FoodNexus’ nordiske gren, Jenny Bergsten.

Den overordnede dagsorden for den kommende innovationsalliance er, at gøre fødevareområdet i Europa til en globalt ledende drivkraft, når det gælder innovation og tilpasning til fremtidens markeder.

”Det handler om at sikre tilgængelighed af fødevarer, der skal produceres og leveres på en ansvarlig og ressourceeffektiv måde. Samtidig skal vi have fokus på, at fødevarer er en del af løsningen i forhold til et sundt liv,” siger prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejder på Københavns Universitet, SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen. Han er bestyrelsesmedlem i den nordiske gren af FoodNexus samt medlem af det europæiske Executive Board, som har det overordnede ansvar for food-KIC-ansøgningen.

Institutleder/prefekt fra Lunds Universitet Yvonne Granfeldt, som indgår i FoodNexus’ nordiske bestyrelse, er enig.

Leder/prefekt for Lunds universitets Institutionen för livsmedelsteknik, Yvonne Granfeldt

”Danmark og Sverige er nogle af Europas førende nationer indenfor fødevarer og relaterede industrier som fx emballage. Her står både industrierne og uddannelsesinstitutionerne stærkt. Derfor kan der ikke være nogen tvivl om, at vi skal være med, når EU sætter sådan et initiativ i søen, ” siger hun.

Stærkt fokus på fødevareinnovation og talentudvikling

FoodNexus omfatter en række fremtrædende institutioner og virksomheder i Europa, og fra fødevareindustrien finder man bl.a. ingrediensvirksomheden Chr. Hansen A/S.  Vicedirektør for Chr. Hansen Innovation, Esben Laulund, ser en række fordele ved at være med i FoodNexus-konsortiet:

”Vi kommer med i en innovationsalliance med forskellige partnere, som spiller en vigtig rolle i Europa indenfor vores felt. Samtidig er der tale om funding af konkrete projekter med nogle udfordringer, som Chr. Hansen gerne vil være med til at løse.”

Dertil kommer, at der skal kæmpes om nye talenter til fødevareindustrien.

”Talenterne skal synes, at fødevareindustrien – og for vores vedkommende især ingrediensindustrien – er et spændende og godt sted at lægge sine kræfter. Vi håber, konsortiet kan være med til at trække flere talenter til fødevareindustrien,” siger Esben Laulund.

Nye stier skal trædes

Food-KIC’et omfatter den klassiske fødevareindustri, men skal formå at tænke banebrydende nyt.

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde på Københavns Universitet, SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen

”Vi skal blive dygtige til at tænke fødevarer i andre sammenhænge, end vi har gjort de seneste 100 år. Vi skal se på, hvad det er for en verden, vi har, med nogle forbrugere, der stiller nye krav og en teknologi, der giver nye muligheder. Vi skal skabe en stærkt forøget innovationskraft,” siger Erik Bisgaard Madsen, der også mener, innovationsalliancen skal bygge bro til andre KIC om fx klima, sundhed og digitalisering i bestræbelserne på at blive en ”game changer” i Europa.

Ansøgningen skal være indleveret til The European Institute of Innovation and Technology (EIT) på Bastilledagen den 14. juli 2016. FoodNexus-sekretariatet og partnerne har derfor fuldt tryk på udformningen, der skal give svar på, hvordan KIC’et formelt skal være indrettet og på, hvordan KIC’et vil angribe EIT’s leverancekrav. 

”Vi ser bl.a. på eksisterende projekter, der understøtter fokus for FoodNexus. Fx InnoBooster, som er et dansk instrument til at fremme innovative ideer, samt på det svenske koncept, Meny, som er arbejdsgrupper, hvor virksomheder definerer et problem, hvorefter der dannes en studiegruppe med deltagelse af en forsker, som skal se på løsningsmodeller. Vi ser på, hvad der fungerer godt, og hvor i kæden entreprenante ideer falder igennem,” siger Jenny Bergsten.

Vicedirektør for Chr. Hansen Innovation, Esben Laulund

Der er mindst et konkurrerende konsortium i Europa, der også søger om at opnå KIC-status i EIT-regi. Det tæller bl.a. Nestlé, der er gået sammen med Technische Universität München (TUM) samt en række partnere.

”Jeg tror på, vi har gode forudsætninger for at vinde food-KIC’et – bl.a. fordi vi er repræsenteret med nogle fremtrædende virksomheder, der er godt rustet til det kommende samarbejde. Men intet er selvfølgeligt givet på forhånd,” siger Esben Laulund fra Chr. Hansen.

Kontakt forskningsfuldmægtig Heidi Høy Dyrholm for yderligere oplysninger på hedy@food.ku.dk.