15. oktober 2021

Fødevareforsker modtager Novo Nordisk Data Science Investigator-bevilling

Bevilling

Hvordan kan vores kost hjælpe os med at bevare eller forbedre vores helbred? Det har KU FOOD-lektor Morten Arendt Rasmussen fået en Data Science Investigator-bevilling fra Novo Nordisk Fonden på cirka 9 millioner kroner til at undersøge. Målet er via kosten at forbedre forebyggelse og behandling af fx fedme, diabetes, astma, allergi og metabolisk syndrom.

Portræt af Morten Arendt Rasmussen
Foto: Sanne Vils Axelsen

Mennesker fordøjer og omsætter næringsstoffer forskelligt, og de forskelle kan være knyttet til sygdom. En bedre forståelse af individuelle reaktioner på bestemte diæter og deres sammenhæng med helbredet, rummer et stort potentiale for at forudsige, forebygge og behandle visse sygdomme ved at udarbejde skræddersyede individuelle diæter og kostråd.

Lektor ved Institut for FødevarevidenskabKøbenhavns Universitet (KU FOOD) Morten Arendt Rasmussens forskningsprojekt går ud på at udvikle dataanalytiske metoder til karakterisering af den personlige metabolisme, og derved skabe en bedre forståelse af individualiseret menneskelig respons på den mad, vi spiser. 

- Denne bevilling muliggør, at vi kan etablere metoder til karakteristik af den personlige metabolisme, og hvordan kosten påvirker denne. Kun med præcise individ-data integreret med genetik og meta-genetik kan vi lave koststrategier, som er individuelle. Projektet muliggør, at vi kan udvikle dataanalyse-metoder til at opnå dette mål, siger Morten Arendt Rasmussen.

Komplekse data hjælper med at forstå individuel respons på fødevarer

Det kræver integration af mange forskellige typer af store, komplekse datasæt for at få det fulde billede og forstå årsags- og effekt-relationer. For nuværende, er de analytiske metoder ufuldkomne, og der vil derfor være brug for udvikling af nye metoder. Projektet vil udvikle nye beregningsmetoder til at analysere og integrere forskellige typer af data, der er tilgængelige fra samarbejdspartneren COPSAC, hvor en eksisterende kohorte af yngre voksne er minutiøst karakteriseret, herunder med løbende glukosemålinger, billeder af måltider, metabolomics-data, tarmmikrobiom-prøver mv. Metoderne vil senere kunne bruges til at vejlede og udføre kliniske interventioner med personlig ernæring til symptomlindring af sygdomme som astma, allergi, fedme og metabolisk syndrom.

Om Data Science initiativet

Programmet understøtter forskning, hvor data-science er en driver og ikke blot en støttefunktion. Herudover skal den foreslåede forskning ligge inden for rammerne af Novo Nordisk Fondens data Science-initiativ, som omfatter følgende videnskabelige områder: 

Udvikling af nye algoritmer, metoder og teknologier inden for datavidenskab, kunstig intelligens (inkl. Machine Learning og Deep Learning), datateknik, datamining, statistik, anvendt matematik, datalogi, Big data Analytics mv.

Læs nyhed om uddelingen a Data Science Investigator-bevillingerne hos fonden.

Emner