24. februar 2020

Jubilar med stor betydning for dansk mejeribrug

jubilæum

Lektor Finn Kvist Vogensen har været ansat på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD) i 40 år den 1. marts 2020. Fire årtier, som han ikke mindst har brugt på at fremskaffe viden, der har hjulpet mejerierne til en mere effektiv og sikker osteproduktion.

Finn Kvist Vogensen i laboratorium på KU FOOD
Lektor Finn Kvist Vogensen i laboratoriet på KU FOOD. 

I 1980 var KU FOOD en del af Landbohøjskolen, og Finn Kvist Vogensen begyndte som licentiat-studerende (ph.d.-studerende) på Landbohøjskolens Mælkerilaboratorium. Efter et halvt års studie valgte hans vejleder at gå til industrien, og så var vejen udstukket for Finn, der overtog vejlederens undervisning. På nær tre år har han undervist lige siden og derfor haft en finger med i spillet under uddannelsen af langt de fleste aktive mejeriingeniører i Danmark. 

I hele perioden har Finn både forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt beskæftiget sig med mejerimikrobiologi og starterkulturer. Hans primære forskningsfokus har især været mælkesyrebakterier og deres egenskaber, og han har fra begyndelsen været en central person i indførelsen af molekylære metoder i den traditionelle mejerimikrobiologi.  Samtidigt har hans store kendskab til mejeriindustriens udfordringer altid bevirket, at han har haft fokus på at afhjælpe problemerne i praksis. Forskningsområdet har favnet bredt og omfattet fysiologi, aromadannelse, biodiversitet, biobeskyttelse m.m.  Et særligt interesseområde er interaktionen mellem starterkulturer og virus, der angriber bakterier, såkaldte bakteriofager, hvor Finn bl.a. har undersøgt de egenskaber, der sætter fagerne i stand til at angribe bakteriestammer.

Før i tiden opdagede man ofte alt for sent, når der var problemer med fagangreb i ostekulturen, og dermed kom man uforvarende til at lave en store mængder ost af  ringe kvalitet. Dette har Finn gennem sit lange virke på KU FOOD hjulpet mejerierne med at forebygge.  I dag arbejder han bl.a. på at udvikle et overvågningssystem, der kan opfange meget tidlige tegn på problemer med en starterkultur. Hans store viden om bakteriofager har også medvirket til at understøtte en lang række andre aktiviteter, hvor bakteriofagerne bruges aktivt til ændre på tarmfloraen/mikrobiomet med henblik på at behandle eller forebygge sygdom.

Da Finn begyndte at arbejde med bakteriofager var der meget lidt international bevågenhed om emnet, og han kunne tælle sine kollegaer på to hænder. I dag er mange flere blevet opmærksomme på bakteriofagernes store betydning for mikrobielle samfunds dynamik, og Finn har et stort netværk af samarbejdspartnere over det meste af verden.

Emner