24. september 2019

To nye professorer til KU FOOD og en stor international konference

Annas Kommentar

Højtryk-teknonologien har potentiale til at skabe nye, bæredygtige fødevarer med lang holdbarhed, og vi glæder os over at åbne for tilmeldingen til en stor international konference om forskning i højtryk, som for første gang kommer til Skandinavien til juli næste år. Samtidig er det en stor fornøjelse at kunne præsentere to nye professorer her på KU FOOD, Marianne Nissen Lund og Poul Erik Jensen, der hver især fortæller om deres forskning i dette nyhedsbrev.

Institutleder Anna Haldrup. Foto Claus Boesen.

Link til nyhedsbrev nr. 21 fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD)

Tilmelding til KU FOOD's nyhedsbrev

På KU FOOD har vi gennem årene opbygget en unik position inden for fødevareforarbejdning gennem både grundforskning og anvendt forskning – en position, som ikke mindst er baseret på en forståelse af fødevarerne på det molekylære niveau, bl.a. ved hjælp af en stor viden om fødevareteknologi. På den baggrund er vi stolte af at være værter for den 11. internationale konference ”High Pressure Bioscience and Biotechnology”, der bl.a. handler om højtrykteknologiens potentiale til at skabe sunde og naturlige fødevarer med lang holdbarhed. Det er første gang konferencen kommer til Skandinavien, og her kan både fødevareforskere og -industri danne sig et internationalt videnskabeligt netværk inden for højtryksbehandling af fødevarer. Læs mere om konferencen, som afholdes den 7.-10. juli 2020 og tilmeld dig via dette nyhedsbrev.

Den 27. september 2019 bliver en ganske særlig dag her på KU FOOD, da vi har to tiltrædelsesforelæsninger af nye professorer, der fra hver deres vinkel netop arbejder med at forstå fødevarerne på det molekylære niveau.

Professor i fødevarekemi

Marianne Nissen Lund er udnævnt som professor i Food Chemistry på instituttet og holder sin tiltrædelsesforelæsning: Improvement of food quality by understanding complex chemical interaction between food components, mens Poul Erik Jensen som ny KU-FOOD-professor i Plant Based Food Biochemistry holder sin tiltrædelsesforelæsning med titlen: Plants and microalgae as sources of healthy food and bioproducts.

Med hensyn til professor Marianne Nissen Lund, så fortsætter hun den styrkeposition inden for fødevarekemien, som vi i mange år har haft her på KU FOOD repræsenteret ved professor Leif Skibsted, der reelt har skabt fødevarekemien som forskningsområde i Danmark. Det er utroligt vigtigt at forstå den grundlæggende kemi, når man forsker med henblik på at skabe fødevarer, der er både sunde og bæredygtige. Marianne, der har haft Leif Skibsted som vejleder og mentor, har gennem flere år arbejdet med og også udviklet fødevarekemien som forskningsområde her på instituttet. Og nu er vi altså så heldige, at vi har fået mulighed for at ansætte hende som professor.

Professor i plantebaseret fødevarebiokemi

Forbrugerne efterspørger sunde og bæredygtige plantebaserede fødevarer, hvilket vi har taget konsekvensen af ved at ansætte Poul Erik Jensen, som professor i plantebaseret fødevarebiokemi. Vi ser en stor mulighed for at kombinere Poul Erik Jensens viden om biokemien i planter og alger med den viden og de kompetencer vi ligger inde med her på KU FOOD. Vi har fx store forhåbninger til mikroalger som råvare til en helt ny produktion af basis-fødevarer. Der er mange sunde næringsstoffer i fisk, men de ophober samtidig tungmetaller. Mikroalgerne indeholder de samme sunde fedtsyrer som fisk, men uden et skadeligt indhold af tungmetaller.

Læs interviews med de to nye professorer i dette nyhedsbrev.

Statue er kommet til KU FOOD

I forbindelse med tiltrædelsesforelæsningerne den 27. september fejrer vi samtidig, at vi har fået flyttet statuen af Thomas Segelcke (1831-1902), der er kendt som dansk mejeribrugs fader. Statuen er nu placeret i gården ved fødevarebygningen på Rolighedsvej 26, hvor den hører hjemme, og mejeriingeniør og lektor emeritus Egil Waagner Nielsen, der også er modtager af Segelcke-medaljen, vil holde en ærestale.

Bryggeriet Indvies

Vi indvier også vores nye ”state of the art” forskningsbryggeri – en udvidelse af fødevareteknologi-infrastrukturen på KU FOOD, som vi længe har set frem til. Bryggeriet skal bruges til forskning og innovation samt uddannelse af brygmestre sammen med Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.

Vi gentager Food Day til næste år

Vi er glade for, at fødevareindustrien mødte talstærkt op til Food Day, som blev afholdt for første gang i slutningen af august her på Københavns Universitet med en række institutter, som arbejder med fødevarer, samt Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet som værter. Det var tydeligt, at der er brug for den type netværksmøde, hvor repræsentanter fra fødevareindustrien og forskere kan mødes og få nye ideer sammen. I år handlede det om, hvordan vi kan skabe en bæredygtig fødevareproduktion, og næste år gentager vi successen med et nyt overordnet tema. Se fotos og video fra konferencen i dette nyhedsbrev.

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD)

Emner