12. februar 2016

Nyt forskningsprojekt skal stabilisere pulvere

Forskningsbevilling

Dansk fødevare-, foderstof- og lægemiddelindustri har brug for bedre pulvere, hvis Danmark skal stå stærkt i forhold til eksport til nye vækstmarkeder. Projektet Q-Dry, som Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet er partner i, skal sikre ny viden og teknologiske løsninger til industrien – løsninger, der er nødvendige for at forstå og styre håndtering, opbevaring og anvendelse af tørre produkter.

Pulver

De danske fødevare-, foderstof- og lægemiddelindustrier har en omfattende produktion af tørre ingredienser og formuleringer, herunder højværdiprodukter som enzymer, antioxidanter og aktivstoffer.

Industrierne har imidlertid store udfordringer med eksport af tørre produkter til nye vækstmarkeder med høj luftfugtighed og temperatur.

”Der mangler viden om, hvordan man kan forhindre disse kvalitetsforringelser i pulveret. Der kan komme farveændring eller ændring i smag og lugt. Eller et farmaceutisk pulvers aktive stoffer kan blive nedbrudt med tiden, fordi der kan komme ilt eller vand til pulveret. Det kan også være et problem, at et pulver sætter sig fast i emballagen, når man tømmer posen,” forklarer Eleonora Miquel Becker, faglig leder ved Center for Fødevareteknologi på Teknologisk Institut.

Mogens Larsen Andersen

Professor Mogensen Larsen Andersen fra Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Institut for fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet bidrager med viden og forskning i de kemiske reaktioner og fysiske processer, der foregår i forskellige pulvere.

”Med hensyn til pulver, der skal bruges i en fødevaresammenhæng, forventer vi, at man via denne forskning meget mere præcist end i dag vi kunne sige, hvad man kan blande, og hvilke betingelser man skal undgå for at holde pulveret stabilt – herunder fx hvilke forholdsreger man kan tage under fremstillingen for at beskytte de vigtige og dyrebare komponenter i pulveret” siger professor Mogens L. Andersen fra FOOD KU.

Hos Fertin Pharma i Vejle, som fremstiller medicinsk tyggegummi ud fra pulveringredienser, vil man desuden gerne nå frem til mere kemisk og fysisk stabile produkter, f.eks. ved at tyggegummiet forarbejdes uden brug af varme i produktionsprocessen. Varme og fugt under opbevaring påvirker også tyggegummiet både fysisk og kemisk, herunder nedbrydning af aktivstofferne såsom nikotin.

Udfordringerne kan ikke håndteres med den nuværende viden om nedbrydningsprocesser, og der er derfor behov for handling. Løses udfordringerne ikke, vil det få betydelige økonomiske konsekvenser for danske virksomheder, der ønsker en øget vækst i eksport af varer til fjerne markeder.

Støttes af Innovationsfonden

Det nye projekt, som støttes økonomisk af Innovationsfonden, vil gennem tværfaglig forskning og teknologiudvikling løse de væsentligste problemer forbundet med pulverstabilitet i varmt og fugtigt klima. Den opnåede viden vil desuden blive anvendt til at udforme målrettede generiske vejledninger for produktion og håndtering af pulvere, og projektet vil således bidrage til, at dansk industri kan imødekomme den stigende efterspørgsel fra nye vækstmarkeder på tørre formuleringer og produkter.

Projektet fokuserer på funktionalitet og stabilitet af følgende produkter: komprimeret tyggegummi, tørrede enzymer og proteinhydrolysater.

Nye teknologier til beskyttelse af aktivstoffer eller til forbedring af produktets funktionalitet vil blive anvendt. Dette omfatter udvikling af nye metoder til indkapsling og coatning ved eksempelvis at bruge lavprismaterialer som modificeret stivelse, som blandt projektets samarbejdspartnere kan leveres af Kartoffelmelcentralen i Brande.

Flere erhvervspartnere

Parterne bidrager med hver sin spidskompetence: Novozymes har teoretisk og praktisk viden om produktion og håndtering af tørre formuleringer såsom enzymprodukter; DC Ingredients er en del af Danish Crown og ønsker at indkapsle pulvere til fordel for smagen i fødevarer; Siccadania har store mængder viden og løsninger inden for pulverproduktion; Haldor Topsøe har stor viden om pulverteknologi, karakterisering af pulver, og hvordan man eksempelvis fremstiller tabletter. Københavns Universitet er i front med forståelse af de kemiske reaktioner og fysiske processer, der er relevante for udvikling, produktion og opbevaring af fødevarer (Institut for Fødevarevidenskab) og viden inden for pulveregenskaber og produktion af tabletter (Institut for Farmaci). Teknologisk Institut har teknologisk og anvendelsesorienteret viden om pulver og stabilisering heraf via indkapsling og coating.

Perspektiver

Eksporten af pulvere og tørre produkter er stigende, og derfor er der behov for, at pulverne bliver bedre til at modstå varme og høj luftfugtighed for at hente flest mulige eksportkroner, hvilket samtidig også vil gavne holdbarheden af produkterne.

Emner