5. februar 2016

Ny forskning i virus der angriber tarmfloraens bakterier

Forskningsbevilling

Forskere fra Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet har sammen med en række nationale og internationale partnere fået midler til at undersøge, hvordan bakteriofager (virus der angriber bakterier) påvirker tarmfloraens udvikling tidligt i livet – og dermed også risikoen for senere i livet at udvikle astma og andre kroniske inflammatoriske sygdomme.

Forekomsten af kroniske inflammatoriske sygdomme som f.eks. astma er stigende i den vestlige verden. Forskellige miljømæssige faktorer øger risikoen for at udvikle astma, og der er efterhånden en god forståelse af, at ubalance i vores tarmflora spiller en vigtig rolle her.

Forskere fra Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Københavns Universitet, Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital og partnere i Frankrig og Canada vil i projektet ”EarlyVir – Influence of diet on early life gut virome” undersøge hvordan bakteriofager (virus der angriber bakterier) påvirker tarmfloraens udvikling tidligt i livet – og dermed også risikoen for senere i livet at udvikle disse sygdomme.

Projektet bygger på de omfattende data og biologiske prøver fra 700 danske børn, der siden sidste del af deres mors graviditet er blevet tæt fulgt under COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) ved Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital, under ledelse af Professor Hans Bisgaard.

Dennis Sandris Nielsen

Lektor Dennis Sandris Nielsen fra FOOD KU

Lektor Dennis Sandris Nielsen på FOOD, Københavns Universitet er ansvarlig for at analysere forekomsten af bakteriofager i tarmfloraen (det såkaldte ”gut virome”) i de mange prøver.

”Vi ved, at bakteriofager spiller en vigtig rolle i mange komplekse mikrobiologiske miljøer, hvor de har afgørende indflydelse på hvilke bakterier, der klarer sig godt. Bakteriofagernes betydning i forhold til tarmfloraens sammensætning er endnu kun sparsomt belyst, men det er vores håb, at vi ved hjælp af en kombination af moderne molekylærbiologiske metoder, godt gammeldags mikrobiologisk laboratoriearbejde og den unikke COPSAC-kohorte fra Dansk BørneAstma Center kan løfte noget af sløret for, hvordan bakteriofager påvirker tarmfloraens sammensætning tidligt i livet – og risikoen for senere i livet at udvikle f.eks. astma,” siger Dennis Sandris Nielsen.

Internationalt samarbejde

EarlyVir er blevet bevilget via EU-programmet ”Joint Programming Initiative – A Healthy Diet for a Healthy Life”, og der er fra de deltagende lande blevet bevilget sammenlagt omkring 1 million euro til projektet. Heraf har den danske Innovationsfond bevilget ca. 500.000 euro, der går til hhv. Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital (Professor Hans Bisgaard) og Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet (Lektor Dennis S. Nielsen).

 

Emner