9. februar 2015

E-læringskursus om produktudvikling via sanserne

E-læringskursus

Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) har få pladser på et gratis E-læringskursus, der handler om, hvordan man kan inddrage sanserne samt systematiske metoder i virksomhedens produktudvikling. Kurset henvender sig til små og mellemstore virksomheder, som producerer føde- eller drikkevarer.

Foto: Lene H. Koss

Kurset er en del af projektet INNSENS, som hører under EU’s ”Lifelong Learning Programme”. Som deltager er man med til at teste en pilotversion af E-læringskurset.

”Kurset handler om, hvordan man som lille eller mellemstor virksomhed i fødevareindustrien kan forfine produktudviklingsprocessen ved at inddrage sanserne og testmetoder på en struktureret og målrettet måde,” siger undervisningskoordinator i sensorik og forbrugervidenskab, Bodil H. Allesen-Holm, der står i spidsen for den danske del af EU-projektet.

De menneskelige faktorer

”Er produktet fx en øl, kigger man på farven og tager måske allerede her stilling til noget. Man lugter til den, smager på den, fornemmer konsistensen – der er rigtig mange led i det her," siger Bodil H. Allesen-Holm.

Kurset kommer fx omkring hvilke testmetoder, der fungerer optimalt i forhold til, de produkter man ønsker at undersøge, og hvad man skal overveje, når man vil teste sit produkt. Hvis man bliver ved øl-eksemplet, kan man forestille sig, man vil bedømme bitterheden i tre forskellige øl. Her gælder det om at servere dem for testpersonerne på akkurat samme måde, at de alle har den samme temperatur, og at testpersonerne ikke ved, hvilken øl de smager på.

”Det kunne være som et led i udviklingsfasen, hvor de tre øl er prototyper, men det kunne også være slutproduktet, som man vil teste for at finde ud af, om målgruppen nu også kan lide produktet. Der er tale om metoder, som små og mellemstore virksomheder direkte kan bruge i deres produktion,” siger Bodil H. Allesen-Holm.

Tilmelding hos undervisningskoordinator i sensorik og forbrugervidenskab, Bodil Helene Allesen-Holm, tlf. +45 35 33 36 58, bhah@food.ku.dk. Her kan du også bestille folderen ”Innovation Through the Consumer and Sensory Sciences", som findes på både dansk og engelsk.