15. april 2020

COVID-19, innovation og klimavenlig fødevareforskning

Annas kommentar

Vi er alle berørte af samfundets bestræbelser på at bekæmpe COVID-19, og KU FOOD er naturligvis ingen undtagelse. Men arbejdet går trods alt videre under de nye betingelser, og i denne udgave af nyhedsbrevet fortæller vi om forskning, uddannelse og innovation, der skal være med til at understøtte en bæredygtig udvikling på fødevareområdet.

Institutleder Anna Haldrup. Foto Claus Boesen.

Som på andre offentlige arbejdspladser, blev vi på KU FOOD sendt hjem 13. marts for at arbejde hjemmefra. Så meget arbejde går videre ved hjælp af Skype og andre digitale platforme - det gælder ph.d.-forsvar, ansættelsessamtaler, interne og eksterne møder. Al undervisning skulle i al hast omlægges til online-undervisning – også laboratorieøvelser. Det har været en kæmpe opgave for vore undervisere, som har klaret opgaven utrolig flot. Da mejerierne har lovet at sikre den danske fødevareforsyning, har de lukket for adgang for vores mejeriingeniørstuderende, så de ikke kan komme i praktik. Heldigvis er der dog fundet en løsning, så de studerende i stedet får fjernundervisning fra Kold Kollege samt studieleder Anni Hougaard, der har krydret med cases fra mejeriindustrien. Mejeriindustrien har desuden tilbudt 4 ugers praktik i løbet af sommeren 2021. 

Derudover er det en stor udfordring for både studerende og forskere, at al laboratoriearbejde er indstillet, hvorfor vi håber, der snart kan findes en løsning, som på en forsvarlig måde giver mulighed for at åbne op for dette arbejde.

Innovation skal forbedre fødevaresystemet

I dette nyhedsbrev kan du læse en artikel om studenter-startup BIRanalyzers, som er et eksempel på det innovations-økosystem, som KU FOOD indgår i sammen med andre enheder på universiteterne, der understøtter innovation og entreprenørskab. BIRanalyzers vil tilbyde en stor gruppe af mikrobryggerier mulighed for at overvåge produktionen ved hjælp af et instrument, der for en overkommelig investering, kan give en lige så høj målekvalitet, som det udstyr der anvendes af de store bryggerier. Under dannelsen af virksomheden har BIRanalyzers bl.a. fået hjælp fra SCIENCE Innovation Hub, KU FOOD samt DTU’s Skylab, der hver især tilbyder forskellige former for understøttende ydelser. På KU FOOD har vi fx hjulpet ved at stille forskningsekspertise og faciliteter til rådighed for den unge virksomhed.

Vi støtter ikke kun studenter-startups, men også innovationsmodne virksomheder (IMV’er), der arbejder med emner, som passer ind i den fødevareforskning, som vi jo er specialister i. De bedste samarbejder bliver på sigt til en fødekæde, hvor vi hjælper virksomheder, der samtidig bliver en forsknings- og uddannelsesinspiration for os, da vi ofte også vil koble studerende på fælles projekter. Det er denne type af samarbejder, som peger ind i fremtiden, og vil påvirke fødevaresystemet positivt.

Klimavenlig forskning for fremtiden

De store virksomheders produktioner vil i fremtiden blive meget påvirket af klimahandlingsplanerne. Og mens politikerne skal forhandle klima, fortsætter vi på KU FOOD med at forske i fremtidens bæredygtige fødevarer, der tillige med uddannelsen af de højtuddannede medarbejdere i fødevaresystemet, er vores vigtigste bidrag til klimaudviklingen. Vi har fx set på, hvilke proteiner der kan være gode alternativer til import af soyabønner. Læs artiklen, Godt nyt for klimaet: Hestebønner kan erstatte soya i fremtiden.

I nyhedsbrevet kan du også læse om professor Richard Ipsen, der bliver professor emeritus per 1. juni efter en lang årrække som mejeriprofessor på først Landbohøjskolen og senere KU FOOD. Richard har arbejdet med at forstå mælkens byggesten i årtier og har bidraget enormt til den konstante udvikling af mejeriingeniøruddannelsen i tæt samarbejde med mejeriindustrien. Han er et eksempel på, at nysgerrighed efter fundamental forståelse af fødevarer, ender med nye opdagelser, som er relevante for industrien og dermed får stor indflydelse på vores daglige indtag af mejeriprodukter.

Link til nyhedsbrev fra KU FOOD, april 2020

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD)

Emner