6. december 2019

103 millioner kroner styrker fremtidens fødevareforskning

Pressemeddelelse

Nyt højteknologisk laboratoriecenter fordelt på fire lokaliteter, herunder Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, skal medvirke til at udvikle sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild. Forskningsinfrastrukturen FOODHAY er ifølge uddannelses- og forskningsministeren et vigtigt skridt mod grønnere fødevarer. Bevillingen styrker samarbejdet mellem fødevareforskningsmiljøerne i Danmark og samarbejdet med virksomhederne i fødevareindustrien.

Laboratorieudstyr på KU FOOD
Foto: Claus Boesen

FOODHAY er en forskningsinfrastruktur som etableres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Arla og Teknologisk Institut, og det samlede budget bliver på 103 millioner kroner, hvoraf Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger halvdelen og samarbejdspartnerne den anden halvdel. Flere virksomheder og organisationer støtter og vil deltage i forskningen via FOODHAY, som er et forslag fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015. Aarhus Universitet står i spidsen for den nye bevilling. 

Bevillingen kan bl.a. føre til ny viden om ingredienser, der eksempelvis kan forlænge holdbarhed på fødevarer. Eller forskning i forbrugeradfærd og smag, så borgerne i højere grad foretager de bæredygtige og sunde valg.

"Der er et stort potentiale i sundere og mere bæredygtige fødevarer – både for virksomhederne, for vores sundhed og for klimaet. Eksempelvis ryger alt for meget mad i dag i skraldespanden, fordi holdbarhedsdatoen er udløbet. Med FOODHAY får forskerne en vigtig platform for at udvikle ny viden, der kan forlænge holdbarheden – med forskning frem for kemikalier," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Blandt andet vil der være simuleringer af forbrugeres fødevareindkøb kombineret med sanse- og adfærdsoplevelser. Det kan give svar på, hvorfor vi vælger ét produkt frem for et andet med samme pris. Og med FOODHAY anskaffes instrumenter, der kan undersøge råvarer og ingredienser ned til mindste bestanddel. Det er afgørende, hvis nye og grønne proteinkilder skal udvikles.

"Regeringen har indgået klimapartnerskaber med blandt andet fødevare- og handelsbrancherne, og forskning og innovation er central, hvis vores virksomheder skal producere og sælge mere klimavenligt, så vi indfrier vores fælles grønne ambitioner," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Nyt state-of-the-art-udstyr på KU FOOD

På Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD) glæder institutleder Anna Haldrup sig over de nye muligheder

"Jeg er især glad for, at vi nu kan skabe en laboratorieenhed til bestemmelse af fødevare-nanostrukturer, der fx kan afklare, om projekter har potentiale til at gå videre med forsøg i den helt store skala ved de store forskningsfaciliteter ESS og MAXIV i Lund, som Danmark også har en stor aktie i. Det kan både handle om grundforskning, hvor vi samarbejder med Niels Bohr Institutet, og om forskning sammen med fødevareindustrien," siger hun.

KU FOOD planlægger bl.a. indkøb af et mobilt instrument til real-time-målinger af flygtige aromastoffer. Udstyret kan fx bruges ved fermenteringer, som er interessante for både forbrugerne og fødevareindustrien i forhold til naturligt at udvikle nye smage i fremtidens sunde og bæredygtige fødevarer.

"Med det her udstyr får vi mulighed for at lave meget sensitive målinger, som kan kombineres med de sensoriske målinger, vi får fra de trænede smags- og duft-dommerpaneler i vores Future Consumer Lab. Dette kan i sidste ende medvirke til at bestemme smags- og aromaprofilen i nye bæredygtige og sunde fødevarer på en hurtig og ressourceeffektiv måde," siger viceinstitutleder for forskning, Nanna Viereck.

KU FOOD har via FOODHAY et samlet set budget på 26,50 millioner kroner til indkøb af 10 højteknologiske state-of-the-art forskningsudstyr over de kommende 4 år. 

Se også Uddannelses- og forskningsministeriets pressemeddelelse om FOODHAY

Emner