18. oktober 2019

Lektor emeritus Waagner er død

Nekrolog

Mindeord for E. Waagner Nielsen

Lektor emeritus Egil Waagner Nielsen sov stille ind 09/10-2019. Sidste gang han var på Institut for Fødevarevidenskab, var 27. september 2019, hvor han holdt tale ved fejringen af flytning af statuen af Segelcke. Waagner var selv blandt de få modtagere af Segelcke-medaljen for sin betydningsfulde indsats for at fremme dansk mejeribrug. Foto: Lene Hundborg Koss

Egil Waagner Nielsen (i daglig tale Waagner) døde 09/10-2019. Han sov stille ind.

Waagner blev født i Sødring den 20/6-1934, hvor han også har haft sommerhus i mange år. Efter studentereksamen var Waagner mejerielev bl.a. på Fårup A/M og Ladelund. Inden han startede på Mejeriingeniøruddannelsen var han mejerist på Øster Tørslev Mejeri. Under studiet var Waagner på studieophold i Schweiz, inden han blev færdig som mejeriingeniør i 1960.

Waagner er kendt i hele den danske mejeriverden gennem sin lange periode som lærer, dels på Ladelund Landbrugs- og Mælkerisskole i perioden 1960-1972, og siden på Mælkerilaboratoriet/Mejeribrugsinstituttet/Institut for Fødevarevidenskab fra 1972-2004. Men også internationalt er han kendt bl.a. gennem sit arbejde for DANIDA på Cypern og for FAO i Libanon, Ægypten og Kina. Siden 2004 har Waagner været Lektor Emeritus på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD).

Waagner havde en stor faglig viden om bl.a. starterkulturer, bakteriofager og ostens modning. Waagners teoretiske og praktiske viden blev værdsat i mejeriindustrien, og der var ofte brug for denne viden, når ostemejerier løb ind i problemer, hvilket også gjaldt, efter han gik på pension i 2004.

Waagner har også været meget vigtig for, at der stadig uddannes mejeriingeniører på KU FOOD. Gennem 80erne, 90erne og starten af 00erne var der flere forsøg på at sammenlægge bromatolog og mejeriingeniøruddannelsen samt overvejelser om udflytning til bl.a. Aarhus Universitet. Uden bl.a. Waagners enorme indsats for bevarelse af mejeriingeniøruddannelsen, var titlen og uddannelsen sikkert forsvundet, som det er set de fleste steder i Europa.

Waagner havde en fantastisk hukommelse og en formidabel systematik. Han var kendt for, at når man havde et spørgsmål til ham, gik han hen til reolen og i en høj stak med artikler, løftede han lige op og fandt præcis den eller de artikler, der omhandlede spørgsmålet.

Waagner havde også en enorm interesse for mejeribrugets historie og var en fantastisk formidler - bl.a. var han en af hovedkilderne i Tv-serien ”Fødevarevidenskabens historie - revolutionen fra Frederiksberg” fra maj 2019. Waagner var også en vigtig bidragyder til Enclycopædien, Danmarks Nationalleksikon inden for emner om mejerivæsen og mejeriprodukter.

Waagner modtog 13. november 2012 Segelcke-medaljen, dansk mejeribrugs fornemste hædersbevisning, som 1 ud af kun 19 personer, der har modtaget den siden 1901. Det var også i forbindelse med, at Segelcke-statuen blev flyttet til KU FOOD den 27/9-2019, at Waagner sidste gang var på instituttet, hvor han holdt en flot tale. 

Æret være Waagners minde.

På vegne af KU FOOD

Finn Kvist Vogensen, Lektor

Emner