6. oktober 2017

Ved at skrue på en detalje kan man forbedre helheden

Alumne interview

Det, der driver mig i mit job hver dag, er, at vi hele tiden har mulighed for at gøre det endnu bedre. Ved at forbedre en detalje, som måske ikke er så synlig, kan vi ændre ret meget på slutresultatet, fx produktkvalitet eller bundlinje i en stor mejeriproduktion. Ordene kommer fra Mark Knigge, som blev uddannet mejeriingeniør i 2015 og nu arbejder som Application Scientist og teamleder hos Chr. Hansen A/S i Hørsholm.

Application Scientist og teamleder hos Chr. Hansen, Mark Knigge, som blev uddannet mejeriingeniør ved FOOD i 2015.

Hvorfor valgte du at tage en bacheloruddannelse i Fødevarer og ernæring?

Uddannelsen handler blandt andet om kemi, som jeg synes er meget spændende – i kombination med mad, som jeg altid har haft en stor interesse for. Jeg kunne godt lide den konstellation, og vi blev helt fantastisk modtaget af dem, som allerede gik på studiet og var rusvejledere for os nye studerende. De fik mig til at se, at mejeriverdenen var utroligt spændende. Jeg troede ellers, at jeg skulle være noget med sundhed og ernæring, men jeg bestemte mig hurtigt for teknologien og mejerivejen.

Hvad går dit job som Application Scientist hos Chr. Hansen ud på?

Jeg har ansvaret for et af vores ostesegmenter, Cheddar, dvs. for de kulturer og enzymer, vi sælger til Cheddar-osteproduktioner rundt om i verden. Produktion af cheddar foregår typisk i England, Irland, USA og Australien, og jeg har primært kontakt til vores sælgere, men også kunderne, som er de virksomheder der producerer Cheddar oste. Hvis kunderne har en teknisk udfordring eller oplever forskellige typer af problemer med osteproduktionen, er det min opgave at sørge for, at vi kommer til bunds i det. Problemer kan typisk være, at osten smager forkert, har en forkert tekstur eller pH-værdi. Når man leverer en vigtig ingrediens, som kulturen jo er i en osteproduktion, får den ofte skylden, hvis produktionen ikke går efter planen, og vi giver også råd og vejledning, hvis det ikke handler om kulturen. Det er dejligt at kunne sige, at vores kulturer sjældent er årsagen til problemet.

Jeg kan forestille mig, at kunderne, kan være ret udfordrede, når de henvender sig til jer?

Ja, det kan ofte handle om et problem, kunden skal have løst hurtigt. Vores sælgere er meget dygtige, og kan løse rigtig mange problemer selv, så vi undgår som regel de helt lange rejser til USA og Australien. Sammenlagt har jeg nok ca. 30 rejsedage om året, og hvis en problemstilling skal løses i vores team, vil det typisk handle om, at kunden har brug for at få foretaget nogle analyser, som virksomheden ikke selv har mulighed for at udføre. Så vil jeg enten rejse ud til virksomheden, eller vi kan få tilsendt prøver, som vi analyserer i laboratoriet.

En anden type opgave kan være at hjælpe kunden med at optimere processen. Hos Chr. Hansen har vi fx været med til at udvikle et nyt instrument, som vi bruger til at måle, hvordan mælken går fra flydende til fast form (koaguleringen), når man har tilsat osteløbe-enzymet til mælken. Det betyder, at vi kan sætte nogle tal på en del af produktionen, hvor det ikke tidligere har kunnet lade sig gøre. Jeg har besøgt 4-5 irske mejerier for at måle på deres produktioner, hvor instrumentet kan være med til at give os en viden om, hvorfor produkterne bliver en lille smule forskellige fra gang til gang, og dermed også hjælpe med at gøre dem mere ensartede. Mælken kan fx varierer efter årstid, hvornår køerne har kælvet osv. Vores enzymers effekt varierer i forhold til, hvor højt proteinindholdet i mælken er, og osteproducenten ønsker sig jo i sidste ende en proces, der er så strømlinet og ensartet som muligt, så produktet overholder specifikationerne. Ellers kan det være, at osten skal sælges billigere. Så det handler i høj grad om at hjælpe virksomhederne med at optimere processen og gøre produktet bedre.

Du er også teamleder for fire ostemestre i jeres pilot-mejeri i jeres Application and Technology Center – hvad går den opgave ud på?

Her er min rolle at planlægge arbejdet og sørge for, at mit team har, hvad de skal bruge i forhold til tid i mejeriet og udstyr, så vi kan få produceret vores forsøgsoste. Forsøgene er en vigtig del af udviklingen af nye kulturer og enzymer, der skal afprøves i fx yoghurt og ost. I øjeblikket er vi ved at sætte et nyt team ind i opgaverne, hvorfor jeg også er med i produktionen, og noget af det fedeste ved jobbet er at være med til at få folk til at udvikle sig.

Bruger du det du har lært på din uddannelse hver dag?

Ja, det gør jeg helt sikkert, men jeg blev overrasket over, hvor mange andre kompetencer, der kommer i spil, når man er i en virksomhed. Jeg vil tro, at indsatsen fordeler sig med 50 % faglige kompetencer fra studiet og 50 % personlige egenskaber. Det er fx de personlige egenskaber, der kommer i spil, når man skal samarbejde med folk alle mulige forskellige kulturer, og når man skal løse konflikter. Jeg har fx en irsk kollega, som har en meget anderledes kultur, end jeg er vant til. Det har været spændende for mig at lære den type udfordringer at kende, og jeg tror også, det er nogle erfaringer, jeg vil kunne bruge på den lange bane.

Som teamleder er Mark Knigge også med i produktionen sammen med ostemestrene i pilot-mejeriet på Chr. Hansen

Mit job er utroligt spændende og udfordrende på rigtig mange niveauer, og jeg har hurtigt erkendt, at for mig er det vigtigste, at de grundlæggende elementer som fx kvaliteten er på plads. De fleste virksomheder er jo kommercielle, så man skal tjene sin løn ind. Og som nyuddannet kan man blive overrasket over, hvor meget det kommercielle fylder i hverdagen. I mit job betyder det, at man ofte vil befinde sig i et dilemma om at gøre noget hurtigt i forhold til at gøre det grundigt, og det er rent faktisk noget, som gør jobbet spændende, da det kræver gode kommunikationsevner at få overbevist en ivrig sælger, som jo står med kunden i den anden ende. En anden ting er, at man som mejeriingeniør har den boglige og teoretiske tilgang, men i dagligdagen er der ofte noget praktisk, som skal organiseres, før man kan begynde at tale om det mere teoretiske. Da jeg begyndte på Chr. Hansen for to år siden, ville jeg fx se på effekten af kulturer i forhold til smagsudvikling og aroma. Men før det kan lade sig gøre, skal jeg sikre mig, at alt spiller i forhold til den måde vi laver osten på. Derfor har der været et andet udgangspunkt, hvor vi er begyndt med at se på, om vi måske skal bruge en mere ren mælk, så vi bedre kan måle den rene effekt af kulturen - og ikke effekten af kulturen sammen med nogle mikroorganismer, som var til stede i mælken fra begyndelsen. Tingene kan derfor tage lidt længere tid, end man forestiller sig.

Hvad kan du bedst lide ved jobbet?

Det bedste er at få lov til at nørde sig ind i en niche – og her mener jeg nørde på den mest positive måde. Det ser jeg som et meget stort plus. Ved at forstå noget i detaljen er man også klædt på til at kunne forbedre det. Det, der driver mig hver dag, er, at vi kan gøre det endnu bedre. Vi kan forbedre noget, der måske ligner småting, men som betyder ret meget i de store sammenhænge som er i en industriproduktion. Så der, hvor jeg befinder mig, synes jeg, at vi kan komme ret langt i samarbejde med kunderne. Mange vælger os, fordi vi har meget input til, hvordan de kan optimere deres proces endnu mere og dreje på nogle knapper, der gør, at det hele bare bliver lidt skarpere.

Emner