12. oktober 2017

Madspild skal halveres i dejproduktioner

Bekæmpelse af madspild

Institut for Fødevarevidenskab er partner i et nyt projekt, der vil halvere spild og sikre kvaliteten i dejproducerende virksomheder ved overvågning af ingredienserne og selve fremstillingsprocessen. Innovationsfonden har investeret 6 mio. kr. i projektet.

Madspild i produktionen af dejbaserede fødevarer, som for eksempel pasta og småkager, løber i Danmark dagligt op i en kvart million kroner i tabt omsætning og unødigt spild af fødevarer. Det skyldes naturlige variationer i kvaliteten af ingredienserne, som påvirker dejfremstillingen og først kommer til udtryk i det færdigproducerede produkt, der derved må kasseres.

Læs også Ingeniørens artikel om projektet.

Ved at måle direkte på råvarerne og dejen under fremstillingen vil de opsamlede data gøre det muligt at justere dejen, inden produktionen er færdigproduceret. Derved forventes det, at spild i produktionsvirksomhederne vil blive mere end halveret.

Innovationsfonden investerer 6 mio. kr. i projektet, der udover FOOD ved Københavns Universitet har deltagelse af Kelsen Group A/S, Orkla Foods Danmark A/S og Teknologisk Institut, der leder projektet. Partnerne vil igennem de næste tre år arbejde på at øge forståelsen af, hvordan ingredienser og dejteksturer har indflydelse på det færdige kvalitetsprodukt.

Det er ikke kun råvareudgifterne og tabt produktionstid, produktionsvirksomhederne kommer til at spare på. Virksomhederne  oplever nemlig også stor udskiftning af medarbejdere i forbindelse med sæsonproduktion, og det kræver meget oplæring, da dejen bliver lavet ved manuel justering af ingredienserne i produktionen. 

Overvågning ved hjælp af Proces Analytisk Teknologi (PAT)

Fra FOOD deltager sektionen for Kemometri og analytisk teknologi, som er et førende videncenter indenfor spektroskopisk kvalitetskontrol, Proces Analytisk Teknolgi (PAT), multivariat dataanalyse og kemometrisk algoritmeudvikling. Produktionen skal måles med Proces Analytisk Teknologi (PAT), som er en metode til løbende at måle fx vandindhold, gluten, proteinindhold, fedtprocent i en produktionsproces. Derefter kan produktionsprocessen styres optimalt i forhold til fx produktkvalitet, bæredygtighed, fødevaresikkerhed og råvarekvalitet.

Læs hos Teknologisk, som leder projektet og hos Innovationsfonden, der støtter projektet med 6 millioner kroner.

Emner