Picture of rape seeds

Fødevareanalytisk kemi og bioteknologi

Fødevareanalytisk kemi og bioteknologi (FAB) arbejder med forskning og undervisning inden for karakterisering af fødevarekvalitet og udvikling af fødevarebioteknologi for at understøtte den igangværende bæredygtige og grønne fødevareomstilling.

Sektionen består af to forskningsgrupper Foodomics og Plant based foods and Biochemistry.

Sektionens ekspertiser er:

  • Plantefødevarekvalitet og -funktionalitet
  • Samspillet mellem fødevarer og menneskers sundhed, herunder fordøjelighed
  • Udvikling, digitalisering og optimering af bioprocesser og fødevareforarbejdningsteknologier
  • Cirkulær økonomi specielt med henblik på at udnytte sidestrømme og restprodukter til udvikling af nye fødevareingredienser
  • Molekylær profilering af fødevarer gennem avancerede analytiske platforme

Viola og samplejet

FAB benytter proteinbiokemi, proteomics, foodomics og metabolomics til at undersøge fordøjelighed og sundhedseffekter af fødevarer, udvikling af enzymer til fødevareapplikationer og fødevarestrukturering samt optimering af bæredygtige fødevareprocesser ved brug af sensorer, procesanalytisk teknologi og multivariat dataanalyse.

Sektionen arbejder i tværfaglige forskningsmiljøer og ofte i tæt samarbejde med industrielle partnere.

Kontakt

Søren Balling Engelsen
Sektionsleder
Phone: (+45) 35 33 32 05
Mobile:(+45) 20 20 00 64
E-mail: se@food.ku.dk

Lisbet Snedstrup Christensen
Sekretær
Tlf: (+45) 35 33 32 38
 E-mail: lsm@food.ku.dk