Kemometri

Fødevareanalytisk kemi og bioteknologi

Sektionen udfører forskning og undervisning indenfor spektroskopisk kvalitetskontrol, procesanalytisk teknologi, multivariat dataanalyse, kemometrisk algoritmeudvikling og matematisk kromatografi.

Forskningen omfatter også human metabolomics som funktion af indtag af fødevarer og medicin, foodomics (food metabolomics), bioaktive stoffer og biomarkører i fødevarer, funktionelle fødevarer, molekylær modellering og kvantitative strukturaktivitetsrelationer (QSAR).

Infrastrukturen omfatter state-of-the-art instrumenter til ”high throughput” målinger af fødevarer og andre biologiske matricer: 600 MHz m. samplejet, 500 MHz og 400 MHz kernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR), nærinfrarød (NIR) spektroskopi, infrarød (IR) spektroskopi, Raman spektroskopi, fluorescens spektroskopi samt UV-VIS spektroskopi.

Infrastrukturen omfatter yderligere en moderne GC-MS platform til ”high throughput” metabolomics/foodomics inklusiv en LECO Pegasus GC-TOF-MS station med Gerstel double samplearm

Forskningsområder

  • Sensorteknologi
  • Spektroskopisk kvalitetskontrol
  • Metabolomics/Foodomics
  • Procesanalytisk teknologi
  • Multivariat dataanalyse
  • Kemometrisk algoritmeudvikling
  • Matematisk kromatografi