5. februar 2019

Nyt samarbejde skal styrke kvalitet og bæredygtighed i fødevareproduktionen

Samarbejde

En ny strategisk aftale mellem Københavns Universitet og analysevirksomheden FOSS skal med bl.a. machine learning, spektroskopi og strukturel analyse udvikle endnu bedre analysemetoder inden for landbrug og fødevareproduktion.

FOSS har valgt at indgå et samarbejde med Københavns Universitet fordi KU er stærke inden for spektroskopi, procesanalyse og databehandling baseret på kunstig intelligens og kemometri. Foto: Getty


Målinger og analyse er afgørende for at kunne producere bæredygtige fødevarer af høj kvalitet. En ny samarbejdsaftale mellem virksomheden FOSS og Københavns Universitet skal fremover understøtte udviklingen af nye løsninger, som kan optimere fødevarevirksomheders produktion og forarbejdning af råvarer.

FOSS har valgt at indgå et samarbejde med Københavns Universitet fordi KU er stærke inden for spektroskopi, procesanalyse og databehandling baseret på kunstig intelligens og kemometri.

”Aftaler som den FOSS og KU netop har indgået er vigtige, fordi den skaber værdi for både forretningen i FOSS og for forskningen og uddannelserne på KU,” fortæller Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for erhverv- og myndighedssamarbejde på KU SCIENCE.

”Samtidig viser aftalen, hvad et stort universitet med en meget bred vifte af forskningsspecialer kan tilbyde innovative og aktive virksomheder. Bredden og styrken i fagspecialerne gør, at virksomhederne får en helstøbt tilgang til løsningen af forskellige udfordringer.”

Mads Nielsen og Anna Haldrup, Institutledere for hhv. Datalogisk Institut og Institut for Fødevarevidenskab påpeger at for KU er samarbejdet specielt interessant, fordi det styrker det tværvidenskabelige samarbejde mellem stærke fagmiljøer på DIKU og FOOD indenfor spektroskopi, kunstig intelligens og strukturelle analyser.

Ud over den indholdsmæssige del i samarbejdsaftalen, handler det også meget om udvikling af medarbejdere og muligheden for kvalificeret sparring.

”Vi er ikke udelukkende fokuserede på enkeltstående resultater, men håber i høj grad også at centrere samarbejdet med universiteterne om kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling, så vi kan få universitetsforskere på seniorniveau involveret i problemstillinger, der er interessante for vores og andres arbejde med at udvikle nye løsninger. Og samtidig kan FOSS’ højt kvalificerede specialister få adgang til kompetente og ligeværdige sparringspartnere,” siger Lars Nørgaard.

Om FOSS
FOSS bidrager til bæredygtig brug af landbrugets ressourcer verden over og dermed til den globale befolknings ernæring og sundhed.

FOSS’ analyseinstrumenter fører til forbedring af fødevarekvalitet og optimering af produktion, fra råvare til det færdige produkt. Ved at omdanne målinger til information, gør FOSS det muligt for virksomheder at køre en intelligent og datadreven produktion med mindre spild og større afkast.

Nils Foss grundlage den familieejede virksomhed i 1956, og i dag beskæftiger FOSS 1500 kvalificerede medarbejdere over hele verden og havde i 2017 en samlet omsætning på 2,2 milliarder kroner. FOSS investerer årligt 10 procent af den samlede omsætning på forskning og innovation.

OM KU SCIENCE, Fødevarer og AI
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.500 ansatte og 9.500 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Fakultetet har et årligt budget på godt 3 mia. kr.

Fødevareområdet er et af de store forskningsområder på Københavns Universitet og involverer forskning på tværs af alle 11 institutter på SCIENCE, men også ved andre fakulteter. Alene SCIENCE har over 600 forskere, der forsker inden for fødevarerelaterede områder.

Der er stigende fokus på digitalisering og i denne sammenhæng Machine Learning og AI (Kunstig Intelligens). Områder som særligt Datalogisk Institut ved KU har opbygget verdensklasse kompetencer indenfor og som også i stigende grad indgår i forskning og udvikling ved alle andre institutter.

Emner