29. marts 2017

Flere kvote 2-ansøgere vil læse fødevarevidenskab på KU

Uddannelse

Fødevarestudiet på Københavns Universitet oplever igen en stigende popularitet blandt de unge.

I alt 60 unge har søgt ind på bacheloruddannelsen Fødevarer og ernæring via kvote 2 i 2017, mens 52 søgte ind i 2016. Men den stigning dækker over, at 23 studerende har fødevareuddannelsen på Københavns Universitet som 1. prioritet i år mod 14 i 2016, hvilket er en stigning på hele 64%.

Emner