22. februar 2017

Fag med smag: Ny gratis lærings-app fra Smag for Livet

Smag for livet

Smag for Livet lancerer lærings-app’en ”Fag med smag”. App’en er gratis, henvender sig til folkeskolens lærere og folder gennem komplette, didaktiserede undervisningsaktiviteter smagen ud i en bred vifte af folkeskolens fag.

Foto: Stagbird

Smag sidder ikke kun på tungen – den er over det hele, og vi bruger den hver dag. Smagen giver os nydelse, kærlighed, hygge og udfordringer. Smagen skaber grundlag for sundhed og identitet. Smagen åbner for madlavningens og måltidets fællesskaber, fornøjelser og følelse af tryghed. Og smagen er et unikt værktøj til at lære i alle skolens fag.

Forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet har derfor udviklet lærings-app’en Fag med smag og fyldt den med undervisningsaktiviteter, hvor smag både er noget, man lærer om, og noget, man lærer med.

App’en er gratis, rettet mod lærere og indeholder komplette, didaktiserede undervisningsaktiviteter inden for en bred vifte af folkeskolens fag og de tilhørende kompetenceområder. Den kan hentes i App Store og Google Play fra maj 2017.

Smag katalyserer læring

Ideen om at bruge smagen som indgang til læring på tværs af skolens fag udspringer af de mange forskellige fagligheder i Smag for Livet, hvor såvel pædagogik, antropologi og læring som sensorik, gastrofysik og madhåndværk er repræsenteret.

Centret forsker i, hvordan smagen kan bruges til meget mere end at lave mad og spise den, fx viden om naturvidenskab, forståelse af kulturelle fællesskaber og kompetence til at tage bevidst stilling til, hvad vi spiser.

I skolen kan smagen fungere som katalysator for elevernes læreprocesser, siger Liselotte Hedegaard, adjunkt ved Center for Anvendt Skoleforskning, University College Lillebælt og forsker i Smag for Livet:

”Når undervisningen tager udgangspunkt i smag, bliver eleverne aktive, sansende og arbejder eksperimenterende. Det åbner elevernes øjne for fagene på en helt ny måde, når man bruger smag i undervisningen og bygger på de æstetiske erfaringer, som eleverne får gennem smagen og sanserne.”

App’en guider læreren i undervisningen

Det gennemgående tema i Fag med smag er naturligvis smag. Smagen inddrages i materialerne som et nyt didaktisk redskab til at åbne elevernes øjne og motivation for fagenes forskellige videns- og færdighedsområder.

App’en og materialerne er udviklet af e-læringskonsulent Thomas Brahe i samarbejde med Smag for Livets forskere og undervisere. Han har designet læringsapp’en til at guide læreren bedst muligt:

”App’ens grundlæggende tilgang til undervisningen er, at det er læreren, der danner udgangspunktet for, hvordan undervisningen sættes i gang og struktureres. Derfor indeholder alle aktiviteter forslag og guides til både organisering af eleverne og oplæg til, hvordan dialoger med eleverne kan tage sig ud. Til hver aktivitet følger uddybende information, som kan gøre læreren klogere på emnerne. En række af aktiviteterne lægger desuden op til tværfagligt arbejde. Indholdet vil løbende blive udvidet med nye aktiviteter, og som bruger har du også mulighed for at give feedback og foreslå forbedringer.”

Smag for Livet er støttet af Nordea-fonden og kan med denne støtte gøre app’en og materialerne frit tilgængelige for alle, der ønsker at bruge dem. Undervisningsforløbene er afprøvet i praksis på udvalgte klasser som del af Smag for Livets forsknings- og formidlingsprojekter.

Målet er bl.a., at smagen får en mere central rolle i børn og voksnes bevidsthed om læreprocesser og erkendelse. Smagen kan – som en æstetisk drivkraft – bidrage til nye erkendelsesformer og skabe mere varige spor af læring.

Emner