21. juni 2017

Debat om et sundere Danmark på Folkemødet

folkemøde 2017

Torsdag den 15. juni afholdt Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) og Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) arrangementet ’Et Sundere Danmark – Skabt på viden og viljen til forandring’ på Folkemødet på Bornholm. Arrangementet havde til formål at sætte fokus på, hvordan forskning i fødevarer, ernæring og fysisk aktivitet styrker danskernes trivsel og sundhed.

Af Kristian Levring Madsen, teamleder kommunikation ved NEXS

Til at debattere dette var der inviteret et panel bestående af repræsentanter fra industrien, kommunerne, idrætsorganisationer og universiteterne. Der var stor opbakning til, at et styrket samarbejde mellem disse parter ville være til fordel for arbejdet med at forbedre danskernes sundhedstilstand.

Debatarrangement ved Folkemødet 2017

Deltagere ved arrangementet fra venstre mod højre: Mødeleder og medlem af EU-parlamentet for Venstre Morten Løkkegaard; professor v. Kbh. Uni. Jens Bangsbo; Vice President i Chr. Hansen Esben Laulund; formand for DGI Søren Møller; Centerchef i Helsingør kommune Susanne Docherty; og professor og institutleder ved Københavns Universitet Arne Astrup.

 

Arrangementet var velbesøgt og med livlig debat – faciliteret på dygtig vis af EU-parlamentariker og tidligere nyhedsvært Morten Løkkegaard.  

Debatarrangement ved Folkemødet 2017

Teltet var fyldt – og mere til

 

I panelet var der enighed om, at en stor del af udfordringen i forhold til danskernes sundhed, er at få folk til at handle ud fra deres viden om sundhed. For de fleste ved godt, hvad der er sundt, og hvad der ikke er sundt. Men der er behov for at udvikle løsninger, der motiverer særligt de inaktive, de overvægtige og dem der mistrives til at handle mere sundt. Det førte blandt andet til, at panelet diskuterede vigtigheden af idrætsfaciliteter set i forhold til motiverende trænere og personale. Søren Møller påpegede, at uanset faciliteternes stand, så er trænere og personale afgørende for, at deltagerne forbliver engagerede.

Debatarrangement ved Folkemødet 2017

Deltagerne fik serveret en lille smagsprøve på fiskesvær, som et eksempel på hvordan man kan tænke alternativt og bæredygtigt i forsøget på at udnytte hele råvaren. Fiskesvær er lavet af torskeskind, som normalt smides ud og et eksempel på hvordan man gennem simpel forarbejdning kan skabe velsmagende fødevarer, som rykker ved vores forestillinger om smag og tekstur. Fiskesværet var tilberedt af projekt Smag for livet, www.smagforlivet.dk.

 

 

Universiteterne fik meget ros for at deres arbejde i projekter som Center for Holdspil og Sundhed og det nye ældrecenter Livskraft. Men Esben Laulund fra Chr. Hansen udtrykte også, at universiteterne kunne være endnu nemmere at samarbejde med, og der blev samtidig skudt med skarpt mod den store produktion af forskningsresultater og videnskabelige artikler. Nogle af debattørerne fandt, at alene mængden af ny viden gjorde det svært at vurdere vigtigheden og potentialet i det enkelte forskningsresultat.

 

Debatarrangement ved Folkemødet 2017

Formand for DGI Søren Møller var en aktiv og skarp debattør.

 

Samlet var der dog stor enighed om, at de forskellige aktører med fordel kunne udvide det eksisterende samarbejde med henblik på at styrke danskernes sundhed.

Debatarrangement ved Folkemødet 2017

Professor Jens Bangsbo fortalte om aktiviteterne i Center for Holdspil og Sundhed, effekten på deltagerne og om hvordan deltagerne i flere tilfælde havde fortsat med at dyrke holdsport efter at selve forsøgsprojekterne var overståede.

 

Tredje halvleg

Senere på aftenen deltog det nye NEXS-projekt Livskraft – Center for gode ældreliv, repræsenteret ved professor Arne Astrup og centerleder og professor Inge Tetens, i arrangementet ’Tredje Halvleg – hvad drømmer seniorer om?’ Arrangementet var sat i verden i samarbejde med Center for Sund Aldring (CESA), Ældresagen og pensionsselskabet PKA og havde blandt andet deltagelse af Ældresagens administrerende direktør Bjarne Hastrup og CESA's centerdirektør professor Lene Juel Rasmussen.

Debatarrangement ved Folkemødet 2017

Inge Tetens og Arne Astrup havde plads ved en stand, hvor tilhørerne til arrangementet kunne stille spørgsmål om ”Den 3. alder”.

 

Emner