21. december 2016

SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet styrker indsatsen for det gode ældreliv

Velfærd

Med oprettelsen af Livskraft – Center for Gode Ældreliv og ansættelsen af professor Inge Tetens som centerleder sætter SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet nu alle sejl til for at udvikle velfærden til gavn for fremtidens ældre i Danmark.

Professor Inge Tetens

Professor Inge Tetens

Tre institutter på SCIENCE – Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er pr. 1. januar 2017 gået sammen om at ansætte Inge Tetens i et professorat inden for ældreernæring.

Inge Tetens kommer til at stå i spidsen for Livskraft - Center for Gode Ældreliv, der er en stor tværfaglig satsning mellem Institut for Fødevarevidenskab, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Institut for Idræt og Ernæring og Madkulturen.

Formålet er at styrke forskning, der kan forbedre ældres sundhed, funktionsevne, fællesskaber og lyst til livet igennem sunde, velsmagende måltider og fysisk aktivitet. I et nært samarbejde med regioner og kommuner og andre relevante aktører skal der udvikles og implementeres ny viden, kompetencer og praksis på ældreområdet.

Dekanen på SCIENCE- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John Renner Hansen ser et stort potentiale i ansættelsen af Inge Tetens.

- Vi har valgt at tildele Inge Tetens et professorat, fordi hun er en væsentlig kapacitet og internationalt anerkendt inden for ernæring i relation til fødevarer og deres betydning for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse,” siger dekan John Renner Hansen og fortsætter:

- Samtidig har Inge Tetens væsentlig erfaring med at lede store tværfaglige projekter. Det gør hende til den rette til at drive og stå i spidsen for vores indsats på ældreområdet, herunder den løbende involvering af relevante aktører fra både forskningsverdenen, organisationer, virksomheder og praksis.

I Livskraft – Center for Gode Ældreliv vil Institut for Fødevarevidenskab, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Institut for Idræt og Ernæring samt Madkulturen udvikle og implementere ny viden, kompetencer og praksis på ældreområdet i et nært samarbejde med regioner og kommuner og øvrige samarbejdspartnere. Og Inge Tetens har klare ambitioner for området.

- Formålet med min ansættelse som professor på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet bliver at styrke ældres sundhed, funktionsevne, fællesskaber og i sidste ende lyst til livet igennem sund og velsmagende mad og fysisk aktivitet. Det er afgørende, at det sker via et nært samspil med de øvrige aktører på området”, siger professor Inge Tetens om sin nye ansættelse.

Ingen Tetens uddyber:

- Mit udgangspunkt er ernæringsforskningen. Men hvis vi skal skabe varige forbedringer i ældres hverdagsliv, så skal vi udnytte samspillet mellem måltider, fysisk aktivitet og ældres sociale liv. Det er derfor, at vi er flere parter, med forskellige ekspertiser, der er gået sammen om at etablere Livskraft – Center for Gode Ældreliv. Og det ser jeg meget frem til at stå i spidsen for de kommende år.

Inge Tetens kommer fra en stilling som professor i ernæring på DTU Fødevareinstituttet.

For mere information om ansættelsen af Inge Tetens og oprettelsen af Livskraft – Center for Gode Ældreliv:

Professor Inge Tetens
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
E-mail: ite@nexs.ku.dk; telefon: 5115 7480

Institutleder Arne Astrup
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
E-mail: ast@nexs.ku.dk; telefon: 2143 3302

Konstitueret institutleder Susanne Sørensen
Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet
E-mail: sus@food.ku.dk; telefon: 3533 2440

Institutleder Bo Jellesmark Thorsen
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
E-mail: bjt@ifro.ku.dk; telefon: 2013 8345

Direktør Judith Kyst
Madkulturen
E-mail: judith@madkulturen.dk; telefon: 3162 3623

Pressemedarbejder Katherina Killander
SCIENCE Kommunikation
E-mail: klu@science.ku.dk; telefon: 5168 0412

Emner