21. december 2021

Data Science-forskning vil skabe bedre sammenhæng mellem fødevarer og sundhed

Annas kommentar

Vi befinder os i en tid, hvor dataanalyse af både fødevarer og sundhed bliver billigere, hvilket giver nye muligheder for at skabe forskning til gavn for både den enkelte og samfundet. Avancerede analysemetoder kan potentielt hjælpe os med at skabe mere sundhed gennem fødevarer, og et forskerteam fra KU FOOD vil nu forsøge at skabe en personificeret kostpyramide til gavn for mennesker med inflammatorisk sygdom.

Billede af Institutleder Anna Haldrup
Institutleder Anna Haldrup. Foto: Claus Boesen

Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD) har vi i mange år haft forskere, der beskæftiger sig med avanceret dataanalyse: Kemometri, Machine Learning, Artificial Intelligence (AI) og ”The Internet of Things” – under en samlet hat: Data Science – og som vinder priser for deres arbejde og er respekteret på verdensplan.

Men at være ekvilibristisk til at analysere data kan efter vores opfattelse ikke stå alene. Det er vigtigt, at de forskere, der arbejder med Data Science, samarbejder med dem, der producerer data; i vores verden som oftest fødevareindustrien og fødevareforskerne, men nogle gange også sundhedssystemet og lægevidenskaben – ikke mindst i forhold til ernæring og fordøjelse af maden / madens påvirkning af kroppen.

Data Science-forskernes opgave er typisk at koble input fra forskellige fagområder, hvorved vi får indblik i nogle sammenhænge, som vi ellers ikke ville få øje på – en ekstrem vigtig indsats, når vi vil skabe et mere holistisk fødevaresystem i verdensmålenes ånd. Det hjælper med andre ord ikke, at fødevarerne ”kun” er lækre og velsmagende – de skal samtidigt være klimavenligt produceret i hele fødevarekæden – og have en positiv indflydelse på vores sundhed.

De ernæringsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige felter vil derfor i de kommende år rykke tættere sammen med fødevarevidenskaben. Vi skal se maden i en endnu større sammenhæng – hvor kommer råvarerne fra, hvad består de af, hvordan skal de forarbejdes for at få den bedst mulige effekt for os som mennesker og som samfund. Det er ikke nyt, men man kan sige, at vi får bedre og bedre mulighed for at koordinere indsatserne – ikke mindst ved hjælp af avanceret dataanalyse.

Få flere nyheder om fødevareforskning og -uddannelse ved at tilmelde dig KU FOOD's nyhedsbrev, som udkommer 4 gange om året

Kan kosten give en hjælpende hånd til mennesker med inflammatoriske sygdomme?

På KU FOOD har vi fx et forskningsområde, der arbejder med fødevarer i forhold til tarmmikrobiomet. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du således læse om lektor Morten Arendt Rasmussen, der har fået en Data Science Investigator-bevilling fra Novo Nordisk Fonden på cirka 9 millioner kroner til at lave en personificeret kostpyramide i samarbejde med deltagere i en kohorte fra COPSAC-undersøgelserne ved Gentofte Hospital (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood). Deltagergruppen består af unge, hvis kostvaner i forvejen er kendt, og hvor nogle er belastet af at have astma eller være overvægtige. Målet er at hjælpe mennesker, der har inflammatorisk sygdom, med at finde frem til den optimale ernæring i forhold til netop deres personlige helbredsstatus. Hvis en personificeret kostpyramide viser sig at virke, kan det i sagens natur have vidtrækkende perspektiver for den enkelte, men også for samfundet, der måske kan få et nyt kort på hånden, når det gælder forebyggelse og lindring af fx astma.

Ny professor i bæredygtige fødevarer til KU FOOD

De dataindsamlinger, der foretages af forskere på FOOD; typisk i samarbejde med virksomheder; vil vi fremover have endnu bedre muligheder for at sætte i spil til gavn for et klimavenligt fødevaresystem. Pr. 1. januar 2022 har vi nemlig den glæde at byde velkommen til Marianne Thomsen, der er ansat som professor i bæredygtighedsanalyse, bæredygtig fødevareforarbejdning og -produktion. Få mere at vide i nyhedsbrevet.

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD)

Emner