4. oktober 2023

Ph.d.-projekt udforsker bæredygtige forbrugsvaner i kantiner

Reducering af madspild

Kan et cloud-baseret vægtsystem mindske madspild og øge indtaget af plantebaserede fødevarer? I denne artikel fortæller ph.d.-studerende Sujita Pandey om sin forskning i, hvilke strategier der kan implementeres i kantinekøkkener for at gøre det muligt.

PhD Sujita Pandey
PhD Sujita Pandey. Foto: Lene Hundborg Koss

Nærværende artikel er en del af en serie om den forskning, der udføres af ph.d.-studerende på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, KU FOOD. Forskningen bidrager til at udvide vores forståelse af maden og understøtter fødevaresystemet med henblik på at levere sunde, velsmagende og bæredygtige fødevarer til forbrugerne.

Hvad arbejder du med i dit ph.d.-projekt? 

 

Hovedfokus er at forebygge og reducere madspild i universitetets kantiner og reducere forbruget af kød ved at ændre kantinemåltider, så de bliver mere plantebaserede.

Hvordan bærer du dig ad?

Hoveddelen af mit projekt handler om at bruge en kombination af forskellige metoder til at forstå forbrugernes holdninger og adfærd i forhold til madspild, og ud fra denne viden designe en nudging-struktur, der kan mindske madspildet i universitetskantinerne. Jeg arbejder også med at lave en livscyklusvurdering, der kan beregne tabet af næringsstoffer og miljøpåvirkningen fra spildet i kantinerne. Arbejdet skal generelt fremme kødalternativer og øge bevidstheden om den miljømæssige påvirkning, der er forbundet med kød og madspild.

Hvad inspirerede dig til at dykke ned i dette forskningsfelt?

At finde en innovativ løsning, der kan minimere madspild og fremme bæredygtighed.

Få flere nyheder om fødevareforskning og -uddannelse ved at tilmelde dig KU FOOD's nyhedsbrev

Hvordan kan din forskning påvirke fødevareindustrien eller forbrugsvaner?

Resultaterne fra forskningen har et stort potentiale for at reducere madspild i fødevareservice-sektoren. Nogle af de innovative strategier, vi har overvejet og analyseret, kan være afgørende for at påvirke forbrugerne til bæredygtige og ansvarlige forbrugsvaner på spisesteder uden for hjemmet.

Sujita Pandey på KU FOOD. Foto: Lene Hundborg Koss

Undersøger din forskning fødevarekultur?

Ja, forskningen involverer i høj grad forståelse af de danske kantinebrugeres madpraksis og vaner. Nogle af de interessante fund inkluderer forskellen mellem forbrugeres holdninger eller intentioner, og deres faktiske madspildsadfærd.

Bidrager din forskning til en mere bæredygtig og miljøvenlig fødevareproduktion eller forbrug?

Ja, det gør den. Forskningen sigter mod at bidrage til bæredygtighedsmålet 12.3, som er at reducere madspild på detail- og forbrugerniveau. Forskningen involverer design af nudging-strategier for at fremme forbruget af plantebaserede fødevarer. Derudover bruger projektet også innovative systemer til at måle madspild og forbedre fremtidig menuplanlægning.

Hvor er du i øjeblikket i processen, og hvordan skrider det frem?

Jeg er på mit andet år, og med løbende støtte fra mine vejledere og kolleger på Københavns Universitet samt Jespers Torvekøkken går projektet som planlagt. Vi har en grundlæggende forståelse af forbrugernes holdninger og adfærd i universitetskantinen og arbejder i øjeblikket på at forstå effektiviteten af nudging-interventionen, der blev implementeret i tre danske universitetskantiner i marts 2023.

Hvad håber du vil komme ud af dit arbejde?

Jeg håber, at mit arbejde kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt og retfærdigt fødevaresystem.

Kontakt

Ph.d.-studerende ved KU FOOD Sujita Pandey, sujita@food.ku.dk

eller

Kommunikationsmedarbejder ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, Lene Hundborg Koss, lene.h.koss@food.ku.dk

Emner

Læs også