Kandidatuddannelser på KU FOOD

Kandidat i fødevareinnovation og sundhed

Med en uddannelse i fødevareinnovation og sundhed kan du arbejde med udvikling af sunde, bæredygtige og mere velsmagende fødevarer.

Udfordringer såsom den øgede CO2 udledning, fedme og dårlig ernæring prioriteres højt på den internationale agenda. Samtidig har vores forbrug af fødevarer ændret sig. Allerede inden vi selv går i køkkenet, er flere og flere af vores måltider i dag helt eller delvist tilberedt. Færdigtilberedte produkter er ofte ikke et sundt eller bæredygtigt valg, og vi skal derfor fremme udviklingen af sundere og mere klimavenlige fødevarer.

På uddannelsen lærer du at kombinere viden om ernæring, sensorik, innovation og entrepeneurskab med fødevarekemi, gastronomiske teknikker, produktudvikling, sociologi og forbrugeroplevelse.

Du bliver også i stand til at rådgive og samarbejde med virksomheder og sundhedsmyndigheder på fødevareområdet. Med din ekspertise fra uddannelsen kan du altså være med til at præge fremtidens madkultur.

Uddannelsen er engelsksproget.

Læs mere om fødevareinnovation og sundhed (studier.ku.dk)

Kandidat i fødevarevidenskab

Kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab ruster dig til at arbejde med udvikling af fremtidens fødevarer i forhold til smag, sundhed, bæredygtighed, kvalitet og fødevaresikkerhed.

Landvindinger inden for teknologi og naturvidenskab har skabt helt nye måder at producere og behandle fødevarer på, og der er et stigende behov for højtuddannede specialister. Med en kandidatgrad i fødevarevidenskab bliver du ekspert i de nyeste teknologier og i driften af produktionen i en fødevarevirksomhed.

Fødevareindustrien er et af Danmarks vigtigste erhverv, og med en kandidat i fødevarevidenskab har du mange muligheder: fx kan du arbejde med produktudvikling, kvalitetssikring eller virksomhedsledelse i fødevarevirksomheder.

Du kan vælge mellem 4 specialiseringer på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab: Plantebaserede fødevarer, Mejeri, øl (bryggeri) og den individuelle specialisering (engelsk)

Uddannelsen er engelsksproget.

Læs mere om fødevarevidenskab (studier.ku.dk)

Kandidat i biologiske løsninger

Kandidatuddannelsen i biologiske løsninger (Biosolutions) er for dig, der vil arbejde med bæredygtig, biologisk produktion af fødevarer, materialer, biologicals og miljøteknologi. Uddannelsen foregår i Kalundborg, Danmarks nye kraftcenter for bioteknologi, tæt på verdensførende biotekvirksomheder som fx Novo Nordisk, Chr. Hansen og mange andre.

Du bliver ekspert i biologiske systemer og værtsorganismer i industrielle processer. Du får viden om bl.a. industrielle mikroorganismer, råstoffer, enzymer, processering og sidestrømme. Du lærer at udvikle nye, biobaserede produkter og metoder til at genanvende ressourcer. Det kan fx være indenfor fødevareproduktion, bioenergi, miljøteknologi eller planteforædling. Du lærer også at tilpasse biologiske systemer og at analysere og optimere fremstillingsprocesser, så kvalitet og bæredygtighed forbedres.

De fleste af kurserne foregår i tæt samarbejde med biotekindustrien, og du har mange muligheder for at lave dit speciale sammen med en virksomhed.

Uddannelsen er engelsksproget.

Læs mere om kandidatuddannelsen i biologiske løsninger (studier.ku.dk)