29. september 2022

Plantebaserede fødevarer: ny specialisering på fødevareuddannelsen

plantebaserede fødevarer

Vi skal blive bedre til at forarbejde planter til klimavenlige fødevarer, mens vi samtidig har fokus på ernæring, sundhed og smag. Derfor tilbyder Københavns Universitet fra september 2023 en specialisering i plantebaserede fødevarer på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab. 

Billede af ingredienser på komfur
Foto: Lene H. Koss.

Af Anna Haldrup, leder af Institut for FødevarevidenskabKøbenhavns Universitet (KU FOOD).

Der er fokus på klima blandt forbrugere, virksomheder og organisationer i fødevaresystemet, samt blandt forskere og studerende på de videregående fødevareuddannelser. Og på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet ser vi tværfagligt og holistisk på dyrkning, råvarer, forarbejdningsmetoder, ingredienser, måltider m.m. for i endnu højere grad at tilbyde forskning og uddannelse, der bidrager til den grønne omstilling af fødevaresystemet.

Vi forsker for eksempel i digitalisering, herunder opsamling og udnyttelse af data fra råvarer og forarbejdning med henblik på at producere mad til endnu flere. Vi forsker i milde forarbejdningsmetoder, der optimerer ernæringsværdi, samt i naturlige tilsætningsstoffer, så forbrugerne kan vælge clean label. Vi sætter smagen i centrum, så man ikke skal gå på kompromis med tekstur og aroma, når man vælger at spise bæredygtigt.

Ny uddannelse i planter og bæredygtighed

Som følge af den rivende udvikling fødevarevidenskaben gennemgår, forandrer vores kurser på de videregående fødevareuddannelser sig også. Men det har man hidtil ikke kunnet aflæse af de specialiseringer, man kan vælge på kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab. I øjeblikket uddanner vi kandidater med specialisering i mejeri, bryggeri samt en generel specialisering. Alle studerende bliver undervist i bæredygtig fødevareproduktion og plantebaserede fødevarer, men fra september 2023 bliver kandidaten struktureret på en ny måde, så de studerende også får mulighed for at tage en specialisering i plantebaserede fødevarer, hvilket er stærkt efterspurgt blandt både studerende og virksomheder.

Få flere nyheder om fødevareforskning og -uddannelse ved at tilmelde dig KU FOOD's nyhedsbrev, som udkommer 4 gange om året

Struktur på uddannelsen

Efter ændringerne, der træder i kraft for studerende, der begynder på uddannelsen i september 2023, kan man tage følgende specialiseringer på kandidaten i fødevarevidenskab:

Specialisering i bryggeri (uddannelsen til Brygmester) – her ligger kurserne ret fast. Man skriver et speciale på 30 ECTS, mens 15 ECTS er til valgfri kurser.

Specialiseringen i mejeri (uddannelsen til mejeriingeniør) – her har de studerende lidt større frihed og kan fx vælge at lave et stort speciale til 45 ECTS i stedet for to valgfri kurser til 15 ECTS og et speciale til 30 ECTS.

Den generelle specialisering, hvor der er stor valgfrihed i kurserne, og hvor de studerende dermed selv vælger fokus for deres uddannelse.

Specialiseringen i plantebaserede fødevarer – hvor de studerende har en tilsvarende frihed til at vælge kurser som på mejerispecialiseringen. Alle obligatoriske kurser samles på 1. år, så det bliver muligt enten at lave et stort speciale på 45 ECTS eller tage til udlandet på uddannelsens 2. år.

Illustration af den nye specialisering
Oversigt over strukturen på den nye specialisering i plantebaserede fødevarer.

Specialiseringen i plantebaserede fødevarer blev godkendt af studienævnet på KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i slutningen af 2022. Den består af kurser, der allerede eksisterer, men bliver sammensat på en ny, unik måde, der samlet set har fokus på plantebaseret og bæredygtig fødevareproduktion.

Følgende kurser bliver obligatoriske på specialiseringen i plantebaserede fødevarer:

Derudover er flg. kurser obligatoriske for alle på kandidatuddannelsen

Hertil kommer 4 valgfri kurser.

Hvis man vil lave det store speciale på 45 ECTS, skærer man 2 valgfri kurser fra.

På KU FOOD glæder vi os over, at det nu bliver mere tydeligt, at vi leverer nogle kandidater med en stor viden om plantebaserede fødevarer og bæredygtighed, samt at de studerende får en skræddersyet mulighed for at specialisere sig på dette område.

Kontakt

Institutleder ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD) Anna Haldrup, anna.haldrup@food.ku.dk

eller

Kommunikationsmedarbejder ved KU FOOD Lene Hundborg Koss, lene.h.koss@food.ku.dk

Emner

Læs også