1. april 2022

Mikrobiolog med fokus på mejeri ansat på Københavns Universitet

mejeriforskning

Mikrobiolog Josue Castro er ansat som Tenure Track adjunkt i mejerimikrobiologi og plantebaserede produkter ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD) fra 1. april 2022.

Josue Castro
Josue Castro. Foto Lene H. Koss

Josue Castros vision er at levere merværdi, innovation og bæredygtighed til mejeriindustrien via en dybdegående forståelse af de mikrobiologiske processer i råvarerne, udnyttelse af de nyeste teknologier samt tværfaglige strategier og samarbejder. Han afløser lektor Finn Vogensen, som går på pension ved udgangen af september 2022. 

Josue Castro har stor erfaring med at karakterisere komplekse mikrobielle grupper af fermenterede fødevarer (f.eks. starterkulturer), mikrobiel metabolisme, samt anvendelse af multivariat dataanalyse. Han kender til industriens produktionsprocesser, og har en målsætning om at understøtte samarbejder og synergi mellem erhvervsliv og universitet.

Omgivelserne på KU FOOD er velkendte for Josue Castro, der har været tilknyttet KU FOOD i en årrække, og allerede underviser på flere bachelor-, kandidat- og industrikurser i mikrobiologi og mikrobiomer i fermenterede fødevarer. Med den nye stilling følger ansvaret for kurset "Dairy Microbiology".  

Josue Castro, der er fra Honduras og taler flydende dansk, glæder sig til de nye opgaver og samarbejder, og er i gang med at planlægge en række mejeribesøg.