Ingrediens- og mejeriteknologi

Ingrediens- og mejeriteknologi

Sektionen udfører grundforskning og anvendt forskning med fokus på bestemte fødevareprodukter - ofte i tæt samarbejde med fødevare- og ingrediensindustrien.
 
De videnskabelige kompetencer dækker mejeriprodukter, kød og vegetabilske fødevarers teknologi og vores forskning indebærer en molekylær forståelse af, hvordan råvarer og forarbejdning påvirker kvaliteten af det endelige produkt.
 
Sektionen har en omfattende viden om forarbejdning af fødevarer såsom mikrostruktur, reologi og tekstur, udvikling og frigivelse af smags- og aromakomponenter, bioaktivitet i fødevarer samt protein-, lipid- og kulhydratkemi.
 
Udover udstyr til analyse på molekylært niveau, mikrostruktur, reologi, aromaanalyse og assays til in-vitro undersøgelser af bioaktive komponenter, råder sektionen over pilotanlæg til produktion af mejeriprodukter, kødforarbejdning, brygning og bagning.

Forskningsområder

  • Forarbejdning af fødevarer og biprodukter
  • Fødevares mikrostruktur, reologi og tekstur
  • Udvikling og frigivelse af smags- og aromakomponenter
  • Bioaktive komponenter i fødevarer
  • Protein-, lipid- og kulhydratkemi
  • Mejeriforskning