Annemarie Olsen

Annemarie Olsen

Lektor

Jeg arbejder på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Fødevarevidenskab i sektion for Design og Forbrugeradfærd. Jeg arbejder med forskellige typer af forskning relateret til menneskers spiseadfærd, primært med fokus på børn. Hovedemner er forskellige interventionsstrategier til at ændre smagspræferencer i en sundere retning, og undersøge hvordan kontekstuelle faktorer påvirker både vores valg af fødevarer samt de mængder, der spises. Jeg arbejder også med nudging og adfærdsdesign. Jeg underviser og vejleder studerende på alle akademiske niveauer.

Jeg er viceintitutleder for undervisning, hvilket indebærer at jeg er inde over både drift og udvikling af instituttets kurser. Jeg arbejder også med strategiudvikling og - implementering.

Jeg er sektionsleder (tidsbegrænset) for sektion for Design og Forbrugeradfærd. I den rolle koordinerer jeg forskning, fundraising, formidling og undervisning med forskere, forskningsledere og kursusansvarlige. 

Primære forskningsområder

  • Sensorik
  • Forbrugervidenskab
  • Fødevarevalg og accept
  • Børns smagspræferencer

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Determinants of Food Consumption (kandidatkursus).
  • Vejledning indenfor området sensorik og forbrugervidenskab (bachelorprojekter, specialeprojekter, og projekter udenfor kursusregi).

ID: 4234166