7. november 2022

Forskere vil studere madens strukturer på atom-niveau via nyt dansk-svensk samarbejde

Forskningssamarbejde

Hvorfor er yoghurt så silkeblød og lækker, og hvordan opnår man den samme konsistens ved brug af komponenter fra planter? Det kan forskere fra Institut for Fødevarevidenskab undersøge via et nyt samarbejde mellem Københavns og Lunds Universiteter.

Yoghurt og planter

De internationale investeringer i MAX IV og det kommende ESS i Lund i Sverige giver mulighed for forsknings- og uddannelsessamarbejder om at afkode nanostrukturerne i fødevarer. Derfor har Institut for FødevarevidenskabKøbenhavns Universitet (KU FOOD) indgået en samarbejdsaftale med Lunds Universitet, der handler om udveksling af viden samt forskning og uddannelse i fødevarematerialer. Samarbejdsaftalen omfatter også Niels Bohr institutet, da der er brug for både dyb viden om fundamental røntgen og neutronfysik og egentlig fødevarevidenskab for at kunne tolke data fra forsøgene.

”Med MAX IV og det kommende ESS har vi fået den luksus, at vi geografisk befinder os meget tæt på nogle helt fantastiske forskningsinfrastrukturer, der kan kigge dybt ind i blandt andet madens mindste bestanddele. Den mulighed skal vi udnytte, og det gør vi med det her samarbejde,” siger leder af KU FOOD, Anna Haldrup.

Strukturen i en fødevare er vigtig for, om vi vil spise den. Der er nok ikke mange, som vil nyde et blødt æble, en sej skæreost eller en flødebolle med hårdt skum. Og hvis vi kan komme til at forstå de lækreste strukturer i maden på nanoniveau (molekyler og atomer), er det et stort skridt på vejen til at kunne efterligne dem.

Få flere nyheder om fødevareforskning og -uddannelse ved at tilmelde dig KU FOOD's nyhedsbrev, som udkommer 4 gange om året

”Vi mangler fx viden om strukturen i plantebaserede fødevarer, som vi har brug for, når vi vil producere langt flere produkter og ingredienser baseret på planter. Og vi har samtidigt brug for mere viden om nanostrukturer i kendte råvarer og ingredienser – både med henblik på at skabe endnu bedre eksisterende produkter, samt med henblik på at efterligne nogle af de strukturer, der har fungeret for os i rigtig mange år for måske at kunne overføre dem til plantebaserede fødevarer,” siger Anna Haldrup.

Ny vinkel på fødevarer

Fødevarer kan forarbejdes på mange forskellige måder, og forskerne kan designe fødevarer, hvor de sætter madens bestanddele, fx fedtstoffer og proteiner, sammen på måder, der er hensigtsmæssige i forhold til smag, sundhed og bæredygtighed. Læs artikel om de udfordringer, der kan være i forhold til udnyttelse og ernæring fra planteproteiner.

Som det er i øjeblikket, kan forskerne på KU FOOD undersøge, hvilke stoffer maden indeholder.

”Med adgang til MAX IV og det kommende ESS i Lund, vil vi også kunne undersøge, hvor i fødevaren de forskellige stoffer sidder, og hvordan de danner de netværk og strukturer, der holder sammen på fødevaren og giver den særlige mundfornemmelse, som er en del af den samlede smagsoplevelse,” siger KU FOOD-lektor Jens Risbo, som deltager i en strategigruppe for samarbejdet med Lunds Universitet.

Det kan betyde, at man kan efterligne strukturer, som er eftertragtede af mennesker, i nye, bæredygtige produkter, der kan blive en del af et mere klimavenligt fødevareudbud.

KU FOOD samarbejder med Niels Bohr Institutet

Røntgen- og neutronfaciliteterne er traditionelt blevet brugt til hårde krystallinske materialer, men er nu også udbredte, når man vil undersøge bløde materialer (soft matter), som fx fødevarer.  På KU FOOD har man i de senere år opgraderet materialeforskningen ved at udnytte disse teknikker til forskning i maden.

”Vi har ansat en fysiker, Jacob Kirkensgaard, som både arbejder hos os og på Niels Bohr Institutet, fordi samarbejdet mellem fysikere og fødevareforskere er vigtigt for den fulde forståelse af fødevarestrukturerne og deres betydning for kvaliteten af fødevarerne. Vi har også via forskningsinfrastrukturen FOODHAY investeret i lokalt røntgenudstyr i laboratorieskala, der kan bruges til forskning i bløde materialer,” fortæller Anna Haldrup.

Dette udstyr kan benyttes af både studerende og forskere samt virksomheder.

Læs artikel om KU FOOD’s Nano-inXider til Small Angle X-ray Scattering.

KU FOOD samarbejder også med Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet, der har endnu mere specialiseret udstyr til røntgenundersøgelser i nanoskala, og vil være det sidste skridt inden videre studier ved MAX IV og det kommende ESS. 

Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. juli 2022 og løber foreløbigt i fire år frem til den 1. juli 2026.

Læs om strategien for den danske udnyttelse af neutronspredningsfaciliteten ESS (European Spallation Source) på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Leder af Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD) Anna Haldrup, anna.haldrup@food.ku.dk

Lektor ved KU FOOD Jens Risbo, jri@food.ku.dk

Eller

Kommunikationsmedarbejder Lene Hundborg Koss, KU FOOD, lene.h.koss@food.ku.dk

Emner

Læs også