28. april 2022

FødevareFokus: Samarbejde om fremtidens fødevarer

Adskillige danske universiteter og virksomheder er gået sammen om at skabe den fælles højteknologiske laboratorieplatform, FOODHAY, der har til formål at skabe ny viden til brug i fødevareindustrien og til talentudvikling af både studerende, forskere og medarbejdere i fødevarevirksomheder. Gennem ny forskningsinfrastruktur skal FOODHAY bidrage til at udvikle fremtidens sunde og bæredygtige fødevarer, samt mindske madspild gennem avanceret proces- og forskningsudstyr. Foreløbig er der etableret samarbejder med mere end 90 danske og internationale virksomheder, samt forskere fra omkring 20 institutter på de danske forskningsinstitutioner.

Bag FOODHAY står forskningsinstitutionerne Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Københavns Universitet og DTU. Arla er strategisk partner, og både Food & Bio Cluster Denmark og Dansk Industri bidrager aktivt som repræsentanter for de danske fødevarevirksomheder. I alt er der investeret omkring 103 mio. kr. i forskningsinfrastrukturen, hvoraf halvdelen er bevilget af Uddannelses- og Forskningsministeriet og resten er investeringer fra universiteterne.

Læs mere om forskningsplatformen FOODHAY på FødevareFokus.dk