Forskningsaktiviteter

I ELDORADO-projektet var forskningsaktiviteterne opdelt i fem arbejdspakker (AP). Læs mere om de enkelte forskningsområder nedenfor.

Sensoriske præferencer og måltidspræferencer og deres betydning for accept af nye fødevarer og måltider (AP1A)

Arbejdspakkens leder var professor Wender Bredie fra Sektion for Design og Forbrugeradfærd, FOOD, på Københavns Universitet. Klik for kontaktoplysninger.

Betydningen af ændringer af lugtesansen og lugt-hukommelsen for madens smag når vi bliver ældre (AP1B)

Arbejdspakkens leder var professor Wender Bredie fra Sektion for Design og Forbrugeradfærd, FOOD, på Københavns Universitet. Kilk for kontaktoplysninger.

Udvikling og afprøvning af herlige ELDORADO måltider (AP2)

Arbejdspakkens leder var seniorforsker Anne Marie Beck fra Forskningsenheden EFFECT på Herlev/Gentofte Hospital. Klik for kontaktoplysninger.

Etnografiske observationer og brug af IT-værktøjer for at fremme gode madvaner (AP3)

Arbejdspakkens ledere var lektor Armando Perez-Cueto fra Sektion for Design og Forbrugeradfærd, FOOD, på Københavns Universitet. Klik for kontaktoplysninger

og 

lektor Thomas Bjørner fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet. Klik for kontaktoplysninger.

Analyser af økonomiske og miljømæssige aspekter ved ændret madservice til ældre (AP4)

Arbejdspakkens leder var professor Jørgen Dejgård Jensen fra Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering, IFRO, på Københavns Universitet. Klik for kontaktoplysninger.