Etnografiske observationer og brug af IT-værktøjer for at fremme gode madvaner

Baggrund: Ældres madvaner kan forbedres, hvis vi forstår at tage højde for de muligheder og barrierer, der omgiver de ældre i hverdagen. Vi ønsker at indtænke nye generationer af ældre. De ældre er i dag langt mere forskellige end før, men de har også nogle IT-færdigheder, som tidligere generationer ikke havde. Vi vil derfor opbygge en IT-platform, der fremmer gode madvaner, men som samtidig rummer nye metoder til dataindsamling og analyse.  

Forskningsaktiviteter: Med en etnografisk tilgang er ældres madvaner kortlagt. Der er udarbejdet en bikube-model, som gav et overblik over, hvordan gode madvaner kunne fremmes. På baggrund af bikube-modellens resultater og de ældres egne ideer er der opbygget en IT-platform, der tager højde for ældres individuelle behov og ønsker.  IT-platformen vil være en ny tilgang til dataindsamling og analyse (f.eks. opbygning af bedre spørgeskemaer) samt et brugbart kommunikations-værktøj, hvor formålet er at skabe madglæde og gode madvaner.

Udbytte: Der er udarbejdet en bikube-model, der kan identificere madvaner hos ældre danskere, som stadig bor i eget hjem, og der er opbygget en interaktiv og personaliseret IT-platform, som kan fremme gode madvaner. Derudover er der opnået nye indsigter i forhold til, hvem de ældre er, og hvordan man kan fremme hensigtsmæssige vaner i tæt samarbejde med brugerne.

Resultater: Nedenstående oversigt over publikationer bliver opdateret løbende. Ønsker du en publikation tilsendt, så skriv venligst til dju@food.ku.dk

PhD afhandling

Korsgaard, D.M. (2019). Immersive Eating: The virtually enhanced solitary meal context as a strategy to promote positive meal experiences and sufficient energy intake for future generations of older adults. PhD thesis. Department of Architecture, Design and Media Technology, Aalborg University Copenhagen.

Videnskabelig publikationer

2020

Korsgaard, D., Bjørner, T., Bruun-Pedersen, J.R., Sørensen, P.K., Perez-Cueto, F.J.A. (2020). Eating together while being apart: A pilot study on the effects of mixed-reality conversations and virtual environments on older eaters’ solitary meal experience and food intake. 2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Atlanta, GA, USA, 2020, 365-370.  doi: 10.1109/VRW50115.2020.00079.

Korsgaard, D., Bjørner, T., Sørensen, P.K., Burelli, P. (2020). Creating user stereotypes for persona develop­ment from qualitative data through semi-automatic subspace clustering. User Modeling and User-Adapt­ed Interaction,  3081125. doi: 10.1007/s11257-019-09252-5

2019

Korsgaard, D., Bjørner, T., Nilsson, N. (2019). Where would you like to eat? A formative evaluation of mixed-reality solitary meals in virtual environments for older adults with mobility impairments who live alone. Food Research International, 117, 30-39. doi: 10.1016/j.foodres.2018.02.051.

Korsgaard, D., Bjørner, T., Sørensen, P.K., Bruun-Pedersen, J.R. (2019B). Older adults eating together in a virtual living room: opportunities and limitations of eating in augmented virtuality. In Proceedings of the 31st European Conference on Cognitive Ergonomics. ACM, 168-176. doi: 10.1145/3335082.3335093.

2018

Bjørner, T., Korsgaard, D., Reinbach, H.C., Pérez-Cueto, F.J.A. (2018). A contextual identification of home-living older adults' positive mealtime practices: A honeycomb model as a framework for joyful aging and the importance of social factorsAppetite. 129, 125-134. doi: 10.1016/j.appet.2018.07.005.

Zhou, X., Perez-Cueto, F.J.A., Santos, Q.D., Monteleone, E., Giboreau, A., Appleton, K.M., Bjørner, T., Bredie, W.L.P., Hartwell, H. (2018). A Systematic Review of Behavioural Interventions Promoting Healthy Eating among Older PeopleNutrient, 2018, 10(2), 128. doi: 10.3390/nu10020128. The paper is written in collaboration between the projects ELDORADO, VeggiEAT, FoodSMART og CALM at University of Copenhagen.

2017

Korsgaard, D., Nilsson, N. C., & Bjørner, T. (2017). Immersive eating: evaluating the use of head-mounted displays for mixed reality meal sessions. In: 2017 IEEE 3rd Workshop on Everyday Virtual Reality (WEVR), 1-4. 19 March 2017, Los Angeles, CA, USA. doi: 10.1109/WEVR.2017.7957709.

Populær-videnskablige publikationer

2021

Bredie, W., Thomsen, R.P. (2021). ELDORADO - Forebyggelse af underernæring og fremme af trivsel hos ældre i eget hjem ved optimering af madservice. Diætisten, 170, 21-24.

2020

Thomsen, R.P. (2020). Optimering af madservice til ældre. Brochure. Afsluttende populær publikation i ELDORADO projektet. 

2019

Sand, A.J. (2019). Når avatarerne kommer til middag. Interview med Dannie Korsgaard om hans phd afhandling. Weekendavisen, 27. september