Peter Bæk Skou

Peter Bæk Skou

Postdoc

Min PhD er et delprojekt placeret i WP1 af REWARD research network.

Projektet vil beskæftige sig med karakterisering og real-time overvågning af vandkvaliteten i fødevarer- og bioforarbejdningsindustrien. Vandet vil blive analyseret med UV-vis, IR og fluorescens spektroskopi samt GC-MS. Senere i projektet vil anvendelsen af nye nano-sensorer blive undersøgt.

ID: 124078644