Merete Bøgelund Munk
Merete Bøgelund Munk

Adjunkt

Forskningsområder

Struktur og fysisk stabilitet af kolloide fødevaresystemer er mit primære forskningsområde. I særdeleshed hvorledes ingredienser, såsom lipider, emulgatorer og stabilisatorer og interaktioner herimellem påvirker makroskopisk og mikroskopisk strukturer af fødevarer. I øjeblikket arbejder jeg på et forskningsprojekt om at erstatte mættet fedt med umættet fedt i is. Målet er at udvikle et alternativt dispergeret lipid netværk, der ikke er baseret på triglycerider. Dette forsøges opnået ved at modificere både overfladerne og det indre af de dispergerede fedtdråber, bl.a. ved at lave oleogel baserede is. Dette projekt udføres i samarbejde med AAK AB.

 

Aktuel undervisning

Forlæsninger i følgende kandidat kurser; Food Colloids og Food Ingredients and Structure Design. Øvelseslærer i teoretiske øvelser i Fødevarekemi 

ID: 34435435