Ansatte – Københavns Universitet

FOOD > Ansatte

Marcel Skejovic Joehnke

Marcel Skejovic Joehnke

Postdoc

Ph.d.-studerende ved Sektion for Biokemi og Bioprocessering, Institutet for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet. Min forskning er vejledt af Lektor Jens Christian Sørensen og Lektor Keld Ejdrup Markedal.

Ph.d.-projektet med titlen "Functional Rapeseed Proteins for Food" er en del af det interdisciplinære forskningsprojekt kaldet HAPFAM (Healthy and Affordable Protein Rich Foods for the African Market). Formålet med projektet er at etablere et nyt marked for den danske fødevareindustri igennem viden omkring produktion af sunde og tilgængelige, blendede produkter til den voksende Afrikanske middelklasse, baseret på blandinger af isolerede proteiner fra henholdsvis planter (raps anvendt som model) og mælk. Udviklingen af nye metoder til at isolere specifikke protein fraktioner fra rapskagen og klarlæggelse af deres funktionelle egenskaber vil facilitere dannelse af nye blendede fødevareprodukter med høj nærringsmæssig værdi. Biokemisk karakterisering og analyse af det isolerede rapsprotein vil bruges til at forudsige de molekylære interaktioner mellem plante- og mælkeproteiner, imens at funktionaliteten vil blive belyst ved brug af fysiske og kemiske analyser. Den opnåede viden vil bidrage til understøttende samarbejde med industrien og give konturer for fremtidige nye fødevareprodukter baseret på udvundet plantemateriale.

ID: 124402363