Sandra Stolzenbach Wæhrens

Sandra Stolzenbach Wæhrens

Adjunkt

Jeg har erfaring med forskellige metoder indenfor sensorisk deskriptiv analyse til bestemmelse af fødevarekvalitet. Jeg gennemfører desuden forbrugerstudier med henblik på nærmere at forstå forbrugeres dynamiske adfærd overfor fødevarer. Jeg anvender blandt andet multivariat data analyse til at kombinere sensorisk deskriptiv data med forbrugerdata og/eller instrumentelle data. Jeg er involveret i undervisning i forbindelse med kurserne “Sensory and Consumer Science” og “Sensory Evaluation of Foods”. Jeg varetager desuden vejledning indenfor området sensorik og forbrugervidenskab (bachelorprojekter, specialeprojekter, og projekter udenfor kursusregi).

Primære forskningsområder

  • Sensorisk deskriptiv analyse
  • Sensoriske metoder
  • Forbrugeraccept og conceptdannelse
  • Sensorisk kvalitet
  • Afsmag i fødevarer
  • Multivariat dataanalyse

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Sensory Evaluation of Foods (BSc, fra 2016)
  • Sensory and Consumer Science (BSc and MSc, indtil 2016)
  • Vejledning indenfor området sensorik og forbrugervidenskab (bachelorprojekter, specialeprojekter, og projekter udenfor kursusregi).

ID: 4240224