Ansatte – Københavns Universitet

FOOD > Ansatte

Jens Christian Sørensen

Jens Christian Sørensen

Ingen titel

Forskningsaktiviteterne fokuserer på naturligt forekommende stoffer der er relevante i et fødevare- og foder- perspektiv. Specielt har fokus været på planteindholdsstoffer fra korsblomstrede afgrøder, bælgplanter og kartofler. Der anvendes en integreret tilgang til studier af komplekse blandinger af ernæringsmæssige og funktiionelle stoffer i matricen. Studierne omfatter kemiske og biokemiske undersøgelser af molekylære interaktioner og reaktiviteter med relevans for ernæring og værdiskabelse i forhold til den pågældende råvare eller produkt. Der arbejdes med selektive og milde separationer af specialprodukter såsom native proteiner, speciallipider og individuelle bioaktive komponenter. Analytisk biokemi anvendes til at karakterisere og undersøge metabolisme af forskellige stofgrupper. Et betydeligt arbejdsområde omhandler bioprocessering og bioraffinering af specielt planteafgrøder med formålet at lave højkvalitets produkter med forøget værdi for slutbrugere. 

Mulige interessekonflikter

33 % ejer af virksomheden Bioptimate Aps. Arbejdet foregår i fritiden og drejer sig om rådgivning i og industriel implementering af nye processer til fremstilling af bla. protein, fiber, stivelse og olieprodukter. Virksomheden er startet som spin-out fra Københavns Universitet, og virksomheden har en licensaftale med Københavns Universitet vedrørende patenterede processer.

ID: 4233799