Forskningsområder

 1. Andreas Blennow

  Professor

  • Planteglycobiologi - Professor

  Person: VIP

 2. Lars Ove Dragsted

  Sektionsleder, professor

  • Klinisk og forebyggende ernæring - Sektionsleder, professor

  Person: VIP

 3. Søren Husted

  Professor

  • Plante- og Jordvidenskab - Professor

  Person: VIP

 4. Hans Erik Lundager Madsen

  Emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 5. Niels Peter Kjeldsen Nielsen

  PhD-studerende

  • LUKKET: 2012 Afd. for Skovdrift og Træprodukter - PhD-studerende

  Person: VIP

 6. Mikael Agerlin Petersen

  Lektor

  • Design and Consumer Behavior - Lektor

  Person: VIP

 7. Bjarne W. Strobel

  Lektor

  • Miljøkemi - Lektor

  Person: VIP